"nimeni nu e mai presus de lege"

Hotararea de Guvern nr. 1391 din 4 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 135 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Art. 1
Se aproba Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut în anexa nr. 1.

Read more -  Regulamentul de aplicare al noului cod rutier

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată - modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2006, publicată în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr.792/20.09.2006; - aprobată prin Legea nr.6/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.30/17.01.2007; - modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.69/28.06.2007 - art.111 modificat prin O.U.G. nr.146/2008 – M.Of., Partea I, nr.754/07.11.2008
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Read more - Codul Rutier

FacebookMySpaceTwitter