"nimeni nu e mai presus de lege"

1 Demolarea unei construcţii edificate fără autorizaţie
2 Existenta raporturilor juridice de munca. Regimul probator Daune morale
3 Inadmisibilitatea acţiunii in daune morale in baza art. 504 cod procedură penală în lipsa unei hotărâri judecătoreşti definitive de rejudecare a cauzei penale şi de dezincriminare a faptei penale
4 Efectele unei hotarâri de condamnare a României de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului, urmata de plata despagubirilor stabilite prin aceasta, în privinta raporturilor juridice nascute între fostul proprietar al imobilului si chiriasii cumparator
5 Renunţarea la judecata unui capăt de cerere. Limitele investirii. Calificarea căii de atac în raport cu dispoziţiile art. 282 ind. 1 Cod procedură civilă
6 Obligaţia angajatorului de a realiza o efectivă şi reală repunere a părţilor în situaţia anterioară concedierii. Daune morale la care este îndreptăţit salariatul
7 Sancţiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti. Atitudinea abuzivă a reclamantului
8 Despăgubiri. Răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Daune morale şi materiale
9 DREPT DE AUTOR. DAUNE MORALE. CRITERII DE APRECIERE
10 Potrivit disp. art. 52 alin. 2 din Codul muncii, dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară ...
FacebookMySpaceTwitter