"nimeni nu e mai presus de lege"

TITLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Consilierul juridic este persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru exercitarea profesiei si care asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat, in favoarea carora exercita profesia.

Read more - Codul deontologic al consilierului juridic

În temeiul Legii nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 05.12.2003 si a art. 9, 40, 41 si 45 din Constitutia României, Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România adopta prezentul statut.

Read more - Statutul profesiei de consilier juridic

Art. 1.

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.

Read more - Legea nr. 36 din 12/05/1995

Avand in vedere evolutia cadrului normativ intern si european in materie de libera circulatie a cetatenilor, tinand seama ca dispozitiile legislative interne restrang competenta oficiilor consulare si a misiunilor diplomatice in materie de indeplinire de acte notariale, la cererea persoanelor fizice si juridice straine, luand in considerare faptul ca un numar mare de state accepta indeplinirea si a celorlalte categorii de acte notariale, la cererea persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta nu se opun, avand in vedere numeroasele solicitari ale cetatenilor straini, inclusiv de origine romana, in vederea autentificarii de inscrisuri ce produc efecte juridice pe teritoriul Romaniei, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Read more - Ordonanta de urgenta nr. 125/2007

LEGE Nr. 178 din 4 noiembrie 1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti.

Read more - Legea nr. 178/1997

Codul Deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana a fost adoptat in Sesiunea Plenara a CCBE din 28 octombrie 1998 si a fost modificat in Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 si din 6 decembrie 2002.

Read more - Legea nr. 51/1995

FacebookMySpaceTwitter