"nimeni nu e mai presus de lege"

Hotararea de Guvern nr. 1391 din 4 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 135 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Art. 1
Se aproba Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut în anexa nr. 1.

Hotel Bucuresti
Art. 2
(1)Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarâre.
Art. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 4
(1)Prezenta hotarâre intra în vigoare la data intrarii în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
(2)Pe aceeasi data Hotarârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
-****-
PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Constantin Dascalu,
secretar de stat

p. Ministrul apararii,
Corneliu Dobritoiu,
secretar de stat

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 876 din data de 26 octombrie 2006

ANEXA nr. 1:
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
CAPITOLUL II: Vehiculele
CAPITOLUL III: Permisul de conducere
CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera
CAPITOLUL V: Reguli de circulatie
CAPITOLUL VI: Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase
CAPITOLUL VII: Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative
CAPITOLUL VIII: Dispozitii tranzitorii si finale
ANEXA nr. 1A:
ANEXA nr. 1B:
ANEXA nr. 1C:
ANEXA nr. 1D:
ANEXA nr. 1E:
ANEXA nr. 2: INDICATOARE RUTIERE

ANEXA nr. 1:

REGULAMENTUL de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

4 octombrie 2006

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.
Hoteluri Bucuresti
Art. 2
În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1.declivitate - înclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de planul orizontal;
2.viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzatoare a partii carosabile, constând în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei;
3.cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public însotind o ceremonie;
4.grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator si se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice în baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public cu avizul politiei rutiere;
5.retinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere pâna la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei masuri;
6.retragerea permisului de conducere - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
7.retragerea certificatului de înmatriculare - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune în miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
8.retragerea placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în demontarea placutelor de pe vehicul si pastrarea lor la sediul politiei rutiere pâna la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri;
9.seful serviciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutiera care îndeplineste atributiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau al Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;
10.urgenta - situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea afectarii mediului înconjurator.
Art. 3
(1)Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.
(2)În scopul desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3)Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.
(4)Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privata, deschis circulatiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare si panouri aditionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor si pietonilor.
(5)La intrarea pe un drum care nu este deschis circulatiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificatia "Accesul interzis" si panou cu inscriptia "Drum închis circulatiei publice".
Art. 4
(1)Închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrari, în conditiile stabilite de lege.
(2)În cazul unor evenimente rutiere sau în situatia în care siguranta traficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, informând participantii la trafic cu privire la interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare.
Art. 5
(1)Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri de înlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.
(2)În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl curete, sa înlature obstacolele aflate pe partea carosabila si sa readuca drumul la starea initiala.
Art. 6
(1)Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transport public local de calatori, cu exceptia celor care efectueaza transport în regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale.
(2)Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere.
(3)Pe drumurile din afara localitatilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.
(4)Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevazute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Statie autobuz, troleibuz".
(5)Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzator.
(6)Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel putin 50 m înainte sau dupa acestea.
(7)Daca în localitati traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferata la acelasi nivel, în ambele parti înainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.
Art. 7
(1)La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, si sa întretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.
(2)La trecerea la nivel cu calea ferata administratorul acesteia si cel al drumului public, împreuna cu detinatorii terenurilor învecinate, sunt obligati sa înlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducatorul de vehicul este obligat sa se asigure.
(3)La intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, administratorul si/sau utilizatorul acesteia este obligat sa asigure prezenta unui agent de cale ferata pentru oprirea traficului de vehicule si pietoni pâna la trecerea vehiculului feroviar.
(4)Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura cerintele prevazute la alin. (2), administratorul drumului public împreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau masuri, dupa caz, pentru:
a)instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;
b)desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata învecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;
c)separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.
Art. 8
(1)Lucrarile în zona drumului public se executa, în conditiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul politiei rutiere.
(2)Executantul de lucrari în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulatia în siguranta a participantilor la trafic.
(3)Când lucrarile se efectueaza pe trotuar si împiedica circulatia pe acesta, executantul lucrarilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.
(4)Executantul lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect.
(5)Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice si sa receptioneze lucrarile executate în zona drumului public numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior începerii lucrarilor.

CAPITOLUL II: Vehiculele
SECTIUNEA 1: Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia
Art. 9
(1)Pâna la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fara inspectie tehnica, în baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca îndeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.
(2)Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile carora le-au fost efectuate reparatii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de frânare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.
Hoteluri Bucuresti
SUBSECTIUNEA 1: Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le îndeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari
Art. 10
Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele si remorcile trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de autoritatea competenta.
Art. 11
Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sa aiba montat pe caroserie, în fata si în spate, indicatorul "Copii!".
Art. 12
Autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
a)o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stânga fata;
b)marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încarcaturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea autovehiculului depaseste 2,5 m;
c)unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisa de acestea sa fie vizibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe partile laterale la distanta de 1,5 m între ele;
d)lumini montate pe partile laterale ale încarcaturii ori vehiculului care depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.
Art. 13
Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
SUBSECTIUNEA 2: Conditiile tehnice minime pe care trebuie sa le îndeplineasca bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau împinse cu mâna
Art. 14
În circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa fie:
a)prevazuta cu dispozitiv de frânare eficace;
b)prevazuta cu un sistem adecvat, functional, de directie;
c)dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;
d)echipata în fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;
e)echipata cu elemente sau dispozitive care, în miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.
Art. 15
Remorca atasata unei biciclete trebuie sa fie echipata, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa fie echipata si cu o lumina de culoare rosie.
Art. 16
(1)În circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie sa fie echipat cu:
a)instalatie de frânare eficace;
b)sistem de avertizare sonora;
c)instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;
d)lumina de culoare alba în fata, respectiv lumina si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie în spate;
e)lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, în fata si în spate;
f)placuta cu numarul de înregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fara a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.
(2)Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
Art. 17
(1)Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar în spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2)Placutele cu numarul de înregistrare se amplaseaza în locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stânga si una la partea din spate a vehiculului.
(3)Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în plus, în partea laterala stânga, cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.
(4)Mijloacele de semnalizare prevazute la alin. (1), precum si dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de încarcatura transportata.
(5)Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.
Art. 18
Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie sa fie prevazut, în fata si în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.
SECTIUNEA 2: Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor
SUBSECTIUNEA 1: Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor
Art. 19
Autoritatile competente pentru înmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.
Art. 20
(1)La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu numarul de înmatriculare si se elibereaza certificatul de înmatriculare.
(2)Placutele cu numarul de înmatriculare trebuie sa aiba fondul reflectorizant de culoare alba si literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, albastra sau rosie.
(3)În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numarul de înmatriculare atribuit, precum si numarul de identificare al autovehiculului sau remorcii.
Art. 21
(1)Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestora.
(2)Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în strainatate si date în urmarire de Inspectoratul General al Politiei Române nu se înmatriculeaza.
(3)Fac exceptie de la prevederile alin. (2) autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite înmatricularea pâna la finalizarea cercetarilor, caz în care în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului se înscrie mentiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de.... ".
(4)Circulatia vehiculelor prevazute la alin. (3) este permisa doar pe teritoriul României.
Art. 22
La înregistrare, vehiculelor li se atribuie placute cu un singur numar de înregistrare, care trebuie sa aiba:
a)fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
b)fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se înregistreaza la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, la Serviciul Român de Informatii.
SUBSECTIUNEA 2: Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii si de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor
Art. 23
(1)La înmatriculare, fiecarui autovehicul si fiecarei remorci li se atribuie câte un numar de înmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine, format din cifre arabe, si o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2)Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor si remorcilor apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care îsi desfasoara activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine.
(3)În cazul numarului de înmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul în care expira valabilitatea înmatricularii.
(4)La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine.
(5)La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si înscrisul "PROBE".
(6)La data înmatricularii, înregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.
Art. 24
(1)Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescatoare.
(2)La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de înmatriculare.
(3)Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificatie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoritati publice, daca acestea solicita în scris autoritatii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de înmatriculare. Persoanele care detin deja vehicule înmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauza, dar numai pâna la înstrainarea vehiculului.
(4)La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numarul de înmatriculare si placutele aferente se transfera automat fara plata noului proprietar, daca acesta are domiciliul sau sediul în acelasi judet cu fostul proprietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.
Art. 25
(1)Numarul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.
(2)Numarul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor si, dupa caz, la Serviciul Român de Informatii se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisa cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.
Art. 26
(1)Proprietarul sau detinatorul legal trebuie sa fixeze placutele cu numarul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din fata si din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dupa caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate.
(2)Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numarul de înmatriculare sau, dupa caz, de înregistrare, în locurile stabilite.
SECTIUNEA 3: Obligatiile proprietarilor sau detinatorilor de vehicule
Art. 27
(1)Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori resedinta în România, este obligat:
a)sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b)sa depuna imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
(2)Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe lânga cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii:
a)sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea în circulatie a celor care nu îndeplinesc conditiile tehnice;
b)sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza în cursa;
c)sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;
d)sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala;
e)sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule în foaia de parcurs;
f)sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie în care sunt implicati conducatorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
g)sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrarilor aparatelor de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplasare;
h)sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor înscrise în aceasta.
Hoteluri Bucuresti
Art. 28
(1)Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
(2)Durata semnalului emis de sistemul prevazut la alin. (1) nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut în reglementarile legale în vigoare.
(3)Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

CAPITOLUL III: Permisul de conducere
Art. 29
(1)De la data aderarii României la Uniunea Europeana, pentru a fi înscris la o unitate autorizata în vederea pregatirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.
(2)Înainte de a urma cursurile practice de învatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa faca dovada pregatirii teoretice, într-o unitate autorizata, în vederea obtinerii permisului de conducere.
(3)Pregatirea practica a persoanei prevazute la alin. (2), în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, se poate efectua si de catre un instructor auto atestat în conditiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizata în care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica.
(4)Pot efectua cursurile practice de învatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au înca vârsta minima prevazuta de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.
Art. 30
Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcategorii de vehicule:
a)CATEGORIA A: motocicleta cu sau fara atas;
b)CATEGORIA B:
1.autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, în afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2.ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
3.ansamblul de vehicule a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;
c)CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a întregului ansamblu depaseste 3.500 kg;
d)CATEGORIA C:
1.autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
2.ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
e)CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
f)CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
g)CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
h)CATEGORIA Tr: tractor, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari;
i)CATEGORIA Tb: troleibuz;
j)CATEGORIA Tv: tramvai;
k)SUBCATEGORIA A1: motocicleta cu o capacitate care nu depaseste 125 cm3 si o putere care nu depaseste 11 kW;
l)SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
m)SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
n)SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator;
o)SUBCATEGORIA D1:
1.autovehiculul destinat transportului de persoane având cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducatorului;
2.ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
p)SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.
Art. 31
Traseele pe care se poate învata conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dupa caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de catre politia rutiera.
Art. 32
(1)Autoritatile competente care examineaza persoanele în vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia candidatii îsi au domiciliul sau resedinta.
(2)Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor internationale acreditate în România se pot prezenta la examen în vederea obtinerii permisului de conducere în conditiile stabilite prin protocol de catre Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Afacerilor Externe.
(3)Examinarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata si în alte localitati decât în municipiul resedinta de judet în care candidatii îsi au domiciliul sau resedinta, în baza ordinului prefectului unitatii administrativ-teritoriale respective.
Art. 33
(1)Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a)sa aiba vârsta de cel putin 16 ani împliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
b)sa aiba vârsta de cel putin 18 ani împliniti, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E si Tr;
c)sa aiba vârsta de cel putin 21 de ani împliniti, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb si Tv, precum si pentru subcategoriile D1 si D1E;
d)sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
e)sa nu fi fost condamnata, prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tâlharie sau de furt al unui autovehicul;
f)sa faca dovada ca îndeplineste conditiile prevazute de art. 116 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru prezentarea la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, în cazul în care a fost condamnata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru una dintre infractiunile prevazute la lit. e);
g)sa fie apta din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.
(2)Conditia prevazuta la lit. g) a alin. (1) opereaza pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana.
Art. 34
(1)Pentru programarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie sa contina urmatoarele documente:
a)cererea-tip, semnata de solicitant;
b)fisa de scolarizare în care se consemneaza si avizul medicului "apt pentru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicita examinarea. Fisa medicala se pastreaza la unitatea autorizata care a pregatit candidatul;
c)certificatul de cazier judiciar;
d)copia actului de identitate;
e)chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.
(2)Programarea la primul examen a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza de catre unitatile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica.
(3)Titularul unui permis de conducere care solicita obtinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie sa depuna la dosarul de examinare, pe lânga documentele prevazute la alin. (1), si o copie a permisului de conducere.
(4)Cetateanul român cu domiciliul în strainatate care solicita obtinerea permisului de conducere trebuie sa depuna la dosarul de examinare, pe lânga documentele prevazute la alin. (1), o declaratie autentificata la notarul public din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum si documente din care sa rezulte ca are o locuinta detinuta în proprietate sau închiriata în România.
Art. 35
(1)Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta în:
a)proba teoretica, de cunoastere a reglementarii circulatiei rutiere, a notiunilor elementare de mecanica si a notiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretica se poate face, în conditiile legii, în limba minoritatii nationale sau într-o limba de circulatie internationala, potrivit solicitarii celui examinat;
b)proba practica de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, pentru care se verifica numai îndemânarea în conducere în poligoane special amenajate.
(2)Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.
(3)Examinarea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.
Art. 36
(1)Rezultatul examinarii la proba teoretica si la proba practica se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins".
(2)Persoana declarata "admis" la proba teoretica, dar care nu se prezinta la proba practica de conducere a vehiculului în traseu într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarata "respins", urmând sa efectueze un nou curs de pregatire.
(3)Persoana declarata "respins" se poate programa la un nou examen dupa cel putin 15 zile de la data la care a fost declarata "respins", dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând sa efectueze un nou curs de pregatire.
Art. 37
Permisul de conducere se elibereaza de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor la care candidatii au sustinut examinarea, potrivit art. 32.
Art. 38
(1)Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament.
(2)Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.
(3)Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr.
(4)Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb - troleibuz.
Art. 39
(1)Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.
(2)Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE