"nimeni nu e mai presus de lege"

DISPOZITII GENERALE

Capitolul 1. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Art. 1 - Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

(1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Read more - Titlul 1

IMPOZITUL PE PROFIT

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 13 - Contribuabili

Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:

Read more - Titlul 2

IMPOZITUL PE VENIT

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 39 - Contribuabili

Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili:

Read more - Titlul 3

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

*) Conform art. IV, alin. (1) din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006 la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile titlului IV - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se abroga. Prin RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, art. IV din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006 a fost eliminat. in concluzie, Titlul IV ramane in vigoare si dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Read more - Titlul 4

IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE NEREZIDENTI SI IMPOZITUL PE REPREZENTANTELE FIRMELOR STRAINE INFIINTATE IN ROMANIA

Capitolul 1. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Art. 113 - Contribuabili

Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili.

Read more - Titlul 5

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Capitolul 1. Definitii

Denumirea Cap. I din Titlul VI a fost modificata de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Read more - Titlul 6

ACCIZE SI ALTE TAXE SPECIALE*

Capitolul 1. Accize armonizate

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

Art. 162 - Sfera de aplicare

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:

Read more - Titlul 7

MASURI SPECIALE PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRODUCTIEI, IMPORTULUI SI CIRCULATIEI UNOR PRODUSE ACCIZABILE

Capitolul 1. Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic

Art. 222 - Sfera de aplicare

Sistemul de supraveghere se aplica tututor antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic nedenaturat si distilate.

Read more - Titlul 8

IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 247 - Definitii

In intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;

b) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

c) nomenclatura stradala - lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire.

Read more - Titlul 9

DISPOZITII FINALE

Art. 297 - Data intrarii in vigoare a Codului fiscal

Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia cazului in care in prezentul cod se prevede altfel.

Read more - Titlul 10

FacebookMySpaceTwitter