"nimeni nu e mai presus de lege"

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 01/09/2005

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
FOSTA SECŢIE A II-A
(soluţionare amiabilă)

(cererile nr. 41.138/98 şi 64.320/01)
Strasbourg, 5 iulie 2005

Această hotărâre este definitivă (cu privire la reclamanţii Valentina Rostaş, Lucreţia Rostaş, Silvia Moldovan, Eleonora Rostaş, Octavian Rostaş, Bazil Moldovan, Ghioloanca Lăcătuş, Adrian Moldovan, Lucreţia Moldovan, Maria Lăcătuş, Ferdinand Lăcătuş, Adrian Moldovan, Petru "Gălbinuş" Lăcătuş, Petru "Petrişor" Lăcătuş, Persida Dorina Rostaş, Mariana Moldovan, Bazil-Sami Lăcătuş şi Lucaci Moldovan), dar poate fi supusă unor modificări de formă.
În cauza Moldovan şi alţii împotriva României,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a II-a), reunită într-o cameră formată din:
domnul J.-P. Costa, preşedinte,
domnul L. Loucaides,
domnul C. Bîrsan,
domnul K. Jungwiert,
domnul V. Butkevych,
doamna W. Thomassen,
doamna A. Mularoni, judecători,
şi doamna S. Dolle, grefier de secţie,
după ce a deliberat în secret la 3 iunie 2003 şi 16 iunie 2005,
pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află două cereri (nr. 41.138/98 şi 64.320/01) împotriva României, adresate Comisiei Europene a Drepturilor Omului (Comisia) în temeiul fostului art. 25 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia) la data de 14 aprilie 1997 şi Curţii Europene a Drepturilor Omului (Curtea) la data de 9 mai 2000. Reclamanţii sunt 25 de cetăţeni români de origine romă: primul reclamant, Iulius Moldovan, s-a născut în 1959; al doilea reclamant, Melenuţa Moldovan, s-a născut în 1963; al treilea reclamant, Valentina Rostaş, s-a născut în 1964; al patrulea reclamant, Lucreţia Rostaş, s-a născut în 1950; al cincilea reclamant, Silvia Moldovan, s-a născut în 1955; al şaselea reclamant, Eleonora Rostaş, s-a născut în 1956; al şaptelea reclamant, Octavian Rostaş, s-a născut în 1958; al optulea reclamant, Bazil Moldovan, s-a născut în 1943; al nouălea reclamant, Maria Moldovan, s-a născut în 1940; al zecelea reclamant, Ghioloanca Lăcătuş, s-a născut în 1933; al unsprezecelea reclamant, Adrian Moldovan (domiciliat în Hădăreni nr. 195A), s-a născut în 1943; al doisprezecelea reclamant, Lucreţia Moldovan, soţia celui de-al optulea reclamant, s-a născut la o dată necunoscută; al treisprezecelea reclamant, Maria Lăcătuş, soţia celui de-al nouăsprezecelea reclamant, s-a născut în 1959; datele de naştere ale celui de-al paisprezecelea, cincisprezecelea, şaisprezecelea, şaptesprezecelea, optsprezecelea şi nouăsprezecelea reclamant - Otilia Rostaş, Ferdinand Lăcătuş, Adrian Moldovan (domiciliat în Hădăreni nr. 170), Petru "Gălbinuş" Lăcătuş (domiciliat în Hădăreni nr. 51), Petru "Petrişor" Lăcătuş (domiciliat în Hădăreni nr. 115) şi Petru "Gruia" Lăcătuş (domiciliat în Hădăreni nr. 114) sunt necunoscute; al douăzecilea reclamant, Maria Florea Zoltan, s-a născut în 1964; al douăzeci şi unulea reclamant, Persida Dorina Rostaş, s-a născut în 1970; al douăzeci şi doilea reclamant, Mariana Moldovan, a introdus cererea în numele mamei sale decedate, Rozalia Rostaş (datele de naştere necunoscute); al douăzeci şi treilea reclamant, Bazil-Sami Lăcătuş, fiul celui de-al zecelea reclamant, şi cel de-al douăzeci şi patrulea reclamant, Lucaci Moldovan, s-au născut, de asemenea, la date necunoscute, iar al douăzeci şi cincilea reclamant, Petru Lăcătuş (domiciliat în Hădăreni nr. 148), s-a născut în 1962.
2. Reclamanţii din ambele cereri, cu excepţia primului reclamant, domnul Iulius Moldovan, au fost reprezentaţi în faţa Curţii de Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), o organizaţie cu sediul la Budapesta, unii dintre ei fiind iniţial reprezentaţi de primul reclamant. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul său, doamna R. Rizoiu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclamanţii au invocat, în special, faptul că distrugerea bunurilor lor în timpul unei revolte care a avut loc în data de 20 septembrie 1993 şi consecinţele care au decurs din aceasta au reprezentat o încălcare de către statul pârât a obligaţiilor ce-i revin în temeiul art. 3, 6, 8 şi 14 din Convenţie, care garantează, între altele, dreptul de a nu fi supus tratamentelor inumane sau degradante, accesul la instanţă în vederea stabilirii corecte a drepturilor şi libertăţilor civile, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, precum şi a domiciliului şi dreptul de a nu fi discriminat în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie.
4. Cererea nr. 41.138/98 a fost înaintată Curţii la 1 noiembrie 1998, când Protocolul nr. 11 la Convenţie a intrat în vigoare (art. 5 § 2 din Protocolul nr. 11).
5. Cererile au fost atribuite Secţiei a II-a a Curţii (regula 52 § 1 din Regulamentul Curţii). În cadrul acestei secţii cauza a fost examinată de o cameră (art. 27 § 1 din Convenţie) constituită în conformitate cu regula 26 § 1.
6. La data de 13 martie 2001, Camera a decis reunirea celor două cereri (regula 42 § 1).
7. La 1 noiembrie 2001, Curtea a schimbat compunerea secţiilor (regula 25 § 1). Prezenta cauză a fost atribuită noii Secţii a II-a (regula 52 § 1).
8. Printr-o decizie din 3 iunie 2003 Curtea a declarat cererile parţial admisibile.
9. Camera a decis, după consultarea părţilor, că nu este necesară o audiere privind fondul cauzei (regula 59 § 3 in fine), fiecare parte răspunzând în scris observaţiilor celeilalte.
10. La 4 şi 19 martie 2004, în urma unui schimb de corespondenţă, grefierul a propus părţilor să încerce să ajungă la o soluţionare amiabilă în sensul art. 38 § 1 (b) din Convenţie. La 19 aprilie şi 18 mai 2004, următorii 18 reclamanţi şi Guvernul au depus declaraţii formale prin care au acceptat soluţionarea amiabilă a cauzei: Bazil Sami Lăcătuş, Adrian Moldovan şi soţia sa, Silvia Moldovan, Ferdinand Lăcătuş, Ghioloanca Lăcătuş, Lucaci Moldovan, Octavian Rostaş şi soţia sa, Eleonora Rostaş, Lucreţia Rostaş, Adrian Moldovan (imobilul nr. 195A), Mariana Moldovan, Maria Lăcătuş, Petru "Gălbinuş" Lăcătuş, Persida Dorina Rostaş, Valentina Rostaş, Petru "Petrişor" Lăcătuş, Bazil Moldovan şi soţia sa, Lucreţia Moldovan.
11. La 19 aprilie 2004, următorii 7 reclamanţi au informat Curtea că nu doresc soluţionarea amiabilă a prezentei cauze: Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Petru "Gruia" Lăcătuş, Petru "Dîgăla" Lăcătuş, Otilia Rostaş şi Maria Floarea Zoltan. Cauza lor formează obiectul unei hotărâri separate care soluţionează fondul, adoptată în aceeaşi zi cu prezentul text.
12. La 19 aprilie 2004, reprezentanţii reclamanţilor au informat Curtea că reclamanta Silvia Moldovan a decedat, iar soţul ei, Adrian Moldovan, el însuşi reclamant în prezenta cauză, şi copiii lor minori, Adrian Silviu şi Adriana Moldovan, doresc să continue procesul în numele ei.
13. La 17 august 2004, reprezentanţii reclamanţilor au informat Curtea că reclamantul Bazil Moldovan a decedat, iar soţia sa, Lucreţia Moldovan, şi cei 11 copii ai lor doresc să continue procesul.
14. La 1 noiembrie 2004, Curtea a modificat compunerea secţiilor (regula 25 § 1), însă prezenta cauză a fost reţinută de fosta Secţie a II-a.

ÎN FAPT

15. Reclamanţii sunt toţi cetăţeni români de origine romă care au locuit în acelaşi sat. În septembrie 1993 s-a iscat o ceartă între 3 bărbaţi romi şi un alt sătean, ce a condus la moartea fiului celui din urmă, care a încercat să intervină. Cei 3 bărbaţi s-au refugiat într-o casă din apropiere. O mulţime numeroasă şi furioasă, în care s-au aflat comandantul postului local de poliţie şi câţiva poliţişti, s-a adunat în faţa casei. Casa a fost incendiată. Doi dintre bărbaţi au reuşit să iasă din casă, dar au fost urmăriţi de mulţime şi omorâţi în bătaie. Cel de-al treilea a fost împiedicat să iasă din clădire şi a murit în incendiu. Reclamanţii au susţinut că poliţiştii au încurajat mulţimea să distrugă şi alte bunuri ale romilor din sat. Până a doua zi, 13 case ale romilor au fost complet distruse, iar alte câteva au fost avariate grav. Multe dintre obiectele personale ale reclamanţilor au fost, de asemenea, distruse.
16. După incident, locuitorii romi din Hădăreni au formulat o plângere penală la parchet. Petiţionarii au identificat un număr de persoane responsabile pentru evenimentele din 20 septembrie 1993. Printre cei identificaţi se aflau câţiva poliţişti.
17. În iulie 1994, 3 civili au fost arestaţi şi acuzaţi de comiterea infracţiunii de omor deosebit de grav. Totuşi, aceştia au fost puşi în libertate după câteva ore, iar mandatele lor de arestare au fost anulate. Având în vedere implicarea poliţiştilor în incident, cauza a fost trimisă parchetului militar în octombrie 1994.
18. În septembrie 1995 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a poliţiştilor de la postul local de poliţie cu motivarea că incapacitatea lor de a opri mulţimea nu a reprezentat în sine o formă de participare.
19. În august 1997, procurorul a emis un rechizitoriu prin care a trimis în judecată 11 civili. Procesul penal, la care a fost ataşată acţiunea civilă, a început în noiembrie. La proces, mai mulţi martori au declarat că poliţiştii au fost implicaţi activ în omoruri şi incendieri.
20. Hotărârea care a soluţionat latura penală a cauzei a fost pronunţată la data de 17 iulie 1998. Instanţa a constatat că inculpaţii au acţionat împreună, în moduri diferite, pentru a elimina romii din satul lor. Urmărirea penală a fost considerată necorespunzătoare. Cinci săteni au fost condamnaţi pentru omor deosebit de grav, iar 12 săteni, printre care şi cei 5, au fost condamnaţi pentru alte infracţiuni. Instanţa i-a condamnat la pedepse cuprinse între 1 şi 7 ani de închisoare.
21. Parchetul a formulat apel, considerând pedepsele prea blânde. Instanţa de apel a condamnat un al şaselea sătean pentru omor deosebit de grav şi a mărit pedeapsa unuia dintre inculpaţi; celorlalţi inculpaţi le-au fost reduse pedepsele. În noiembrie 1999, Curtea Supremă de Justiţie a menţinut condamnările pentru distrugere, dar a schimbat încadrarea din omor deosebit de grav în omor calificat pentru 3 dintre inculpaţi.
22. În 2000, 2 dintre sătenii condamnaţi au fost graţiaţi.
23. La scurt timp după atacul asupra bunurilor romilor, Guvernul român a alocat suma de 25.000.000 lei1) pentru reconstrucţia caselor avariate sau distruse. Numai 4 case au fost reconstruite din aceste fonduri. În noiembrie 1994, Guvernul a alocat încă 30.000.000 lei2), alte 4 case fiind reconstruite. Reclamanţii au depus fotografii care arată că aceste case au fost reconstruite foarte prost.
___________
1) Astăzi, această sumă reprezintă aproximativ contravaloarea sumei de 720 euro.
2) Aproximativ 920 euro.

24. Trei case nu au fost încă reconstruite.
25. La 12 mai 2003, Tribunalul Mureş a pronunţat o hotărâre privind latura civilă a cauzei. Instanţa a acordat reclamanţilor daune materiale pentru distrugerea caselor, constatând că în timpul evenimentelor din 20 septembrie 1993 18 case aparţinând populaţiei rome din Hădăreni au fost distruse total sau parţial şi 3 romi au fost ucişi, iar o instanţă penală a găsit 12 săteni vinovaţi de aceste acte. Întemeindu-se pe un raport de expertiză, instanţa a acordat daune materiale pentru acele case care nu fuseseră reconstruite între timp, precum şi pensie de întreţinere pentru copiii romilor ucişi în incident. În temeiul unei expertize, instanţa a acordat daune materiale pentru distrugerea parţială sau totală a caselor celui de al cincilea, al nouălea, al cincisprezecelea, al şaptesprezecelea, al optsprezecelea şi al nouăsprezecelea reclamant. Capetele de cerere privitoare la pierderea obiectelor personale şi la daune morale au fost respinse ca neîntemeiate.
26. La 24 februarie 2004, Curtea de Apel Târgu Mureş a acordat reclamanţilor daune morale. Recursul este pendinte la Curtea Supremă de Justiţie.
27. Reclamanţii au arătat că, în general, în urma evenimentelor din septembrie 1993, au fost nevoiţi să locuiască în coteţe de păsări, cocini (Rozalia Rostaş), beciuri fără ferestre (Bazil şi Lucreţia Moldovan) sau în condiţii deplorabile, fără încălzire: 16 persoane într-o singură cameră fără încălzire, 7 persoane într-o cameră cu podea de pământ, familii dormind pe pământ sau podele de beton, fără îmbrăcăminte adecvată, încălzire sau pături (Ghioloanca Lăcătuş, Maria Lăcătuş, Octavian şi Eleonora Rostaş, Petru "Petrişor" Lăcătuş, Valentina Rostaş), 31 de victime ale evenimentelor într-o singură casă (Ferdinand Lăcătuş, Lucaci Moldovan, Rozalia Rostaş, Adrian şi Silvia Moldovan), 14 persoane înghesuite în două camere mici, fără electricitate şi cu încălzire inadecvată (Ferdinand Lăcătuş); 12 persoane au locuit timp de un an într-o bucătărie de vară fără acoperiş corespunzător, uşă sau ferestre (Adrian Moldovan) etc. Aceste condiţii au persistat timp de mai mulţi ani, iar în unele cazuri continuă încă.
28. Ca o consecinţă, mulţi reclamanţi şi familiile lor s-au îmbolnăvit. În special, Octavian Rostaş s-a îmbolnăvit de ulcer; Eleonora Rostaş s-a îmbolnăvit de hepatită; Bazil Moldovan s-a îmbolnăvit de hepatită, iar Lucreţia Moldovan de spondiloză; Rozalia Rostaş s-a îmbolnăvit de inimă şi a murit în urma unui infarct în 1998; Adrian Moldovan s-a îmbolnăvit de diabet; fiica Valentinei Rostaş s-a îmbolnăvit de meningită din cauza unei răceli foarte puternice contractate în noaptea incendiului şi datorită faptului că reclamanta nu a avut bani pentru tratament. Ea este acum retardată mintal.

ÎN DREPT

I. Optsprezece reclamanţi
A. Declaraţiile privind soluţionarea amiabilă
29. Prin scrisorile din 18 mai şi 19 octombrie 2004, Guvernul a făcut următoarea declaraţie:
"1. Declar că Guvernul României se oferă să plătească ex gratia către reclamanţii menţionaţi în anexa la prezenta declaraţie suma totală de 262.000 euro (două sute şaizeci şi două de mii de euro) în vederea soluţionării amiabile a cererilor acestora înregistrate sub numerele 41.138/98 şi 64.320/01. Sumele individuale sunt specificate în anexa la prezenta declaraţie.
Această sumă, care acoperă şi cheltuielile de judecată determinate de cauză, nu va fi impozitată şi va fi plătită în euro, fiind convertită în lei la cursul de schimb aplicabil la data plăţii, într-un cont bancar indicat de reclamanţi şi/sau de reprezentanţii lor autorizaţi. Această sumă va fi plătită în termen de trei luni de la data comunicării hotărârii pronunţate de Curte în temeiul art. 39 din Convenţia europeană a drepturilor omului. De la data expirării termenului de trei luni menţionat mai sus şi până la data plăţii, la suma menţionată se va plăti o dobândă la o rată egală cu rata marginală de împrumut practicată de Banca Centrală Europeană în perioada de neplată la care se adaugă trei puncte procentuale. Această plată va reprezenta soluţionarea definitivă a cauzei, inclusiv a pretenţiilor civile ale reclamanţilor în faţa instanţelor interne.
2. Guvernul regretă sincer faptul că ancheta penală nu a reuşit să clarifice toate împrejurările care au condus la distrugerea caselor şi bunurilor reclamanţilor şi i-au obligat să locuiască în condiţii improprii, forţându-i astfel pe unii dintre ei să-şi părăsească satul şi a făcut dificilă posibilitatea introducerii, de către reclamanţi, a unei acţiuni civile. Regretă, de asemenea, durata procesului civil care s-a aflat pe rolul instanţelor civile, precum şi anumite remarci făcute de unele autorităţi cu privire la originea romă a reclamanţilor.
3. Se acceptă faptul că astfel de evenimente ridică probleme sub aspectul respectării art. 3, 6 şi 8 din Convenţie şi, având în vedere consecinţele distrugerii caselor şi suferinţa emoţională decurgând din aceasta, probleme excepţionale pot să apară sub aspectul respectării art. 3 din Convenţie, precum şi a art. 14. Guvernul se angajează să emită instrucţiuni corespunzătoare şi să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea în viitor a drepturilor individuale garantate de aceste articole. În special, Guvernul se angajează să adopte următoarele măsuri generale:
- îmbunătăţirea programelor educaţionale pentru prevenirea şi combaterea discriminării romilor în programa şcolară în comunitatea din Hădăreni, judeţul Mureş;
- elaborarea unor programe de informare publică şi de înlăturare a stereotipurilor, prejudecăţilor şi practicilor care afectează comunitatea romilor în instituţiile publice din Mureş competente pentru comunitatea din Hădăreni;
- iniţierea unor programe de educaţie juridică în cooperare cu membrii comunităţilor de romi;
- susţinerea schimbărilor pozitive în rândul opiniei publice din comunitatea din Hădăreni privitoare la romi, pe baza toleranţei şi a principiului solidarităţii sociale;
- stimularea participării romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a comunităţii locale din judeţul Mureş, prin promovarea unor programe de asistenţă mutuală şi dezvoltare comunitară;
- implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor şi a mediului în comunitate;
- identificarea, prevenirea şi soluţionarea activă a conflictelor care pot genera violenţe familiale, comunitare sau interetnice.
În plus, Guvernul se angajează să prevină apariţia în viitor a unor probleme similare prin efectuarea unor anchete adecvate şi eficiente şi prin adoptarea, în viitor, a unor politici sociale, economice, educaţionale şi politice menite să îmbunătăţească situaţia comunităţii romilor, în conformitate cu strategia guvernamentală existentă în acest domeniu. În special, va adopta măsuri generale reclamate de nevoile specifice ale comunităţii din Hădăreni în vederea facilitării soluţionării generale a cazului, luând în considerare şi paşii care au fost făcuţi deja în acest scop şi anume reconstruirea unora dintre casele distruse.
4. Guvernul consideră că supravegherea executării hotărârilor Curţii privitoare la România în aceste cauze de către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei reprezintă un mecanism adecvat de asigurare a continuării acestor îmbunătăţiri în acest context.
5. În sfârşit, Guvernul se angajează să nu solicite trimiterea cauzei la Marea Cameră în conformitate cu art. 43 § 1 din Convenţie, după pronunţarea hotărârii Curţii."
30. Prin scrisorile din 19 aprilie şi 19 octombrie 2004, reprezentanţii reclamanţilor au depus următoarea declaraţie:
"1. Luăm act de faptul că Guvernul României este pregătit să adopte o strategie generală pentru îmbunătăţirea situaţiei comunităţii romilor şi să ne plătească ex gratia suma de 262.000 euro (două sute şaizeci şi două de mii de euro) în vederea soluţionării amiabile a cererilor noastre înregistrate sub numerele 41.138/98 şi 64.320/01, sumele individuale fiind arătate în anexa la prezenta declaraţie.
Această sumă, care va acoperi orice prejudiciu material sau moral, precum şi cheltuielile judiciare determinate de cauză, va fi plătită în euro, fiind convertită în lei la cursul de schimb aplicabil la data plăţii, într-un cont bancar pe care îl vom indica. Suma nu va fi impozitată şi va fi plătită în termen de trei luni de la data hotărârii pronunţate de Curte în conformitate cu art. 39 din Convenţia europeană a drepturilor omului. De la data expirării termenului de trei luni menţionat mai sus şi până la data plăţii se va plăti o dobândă simplă la suma amintită, la o rată egală cu rata marginală de împrumut practicată de Banca Centrală Europeană în perioada de neplată, la care se adaugă trei puncte procentuale.
2. Acceptăm propunerea şi renunţăm la orice alte pretenţii împotriva României legate de faptele la care se referă prezentele cereri. Declarăm că aceasta reprezintă soluţionarea definitivă a cauzelor, inclusiv a pretenţiilor noastre civile interne.
3. Această declaraţie este făcută în contextul unei înţelegeri amiabile la care Guvernul şi noi am ajuns.
4. Ne angajăm, de asemenea, să nu solicităm trimiterea cauzei la Marea Cameră în temeiul art. 43 § 1 din Convenţie, după pronunţarea hotărârii Curţii."
B. Opinia Curţii
31. Curtea ia notă de acordul la care au ajuns părţile (art. 39 din Convenţie). Consideră că acordul se bazează pe respectarea drepturilor omului, aşa cum sunt definite în Convenţie sau în protocoalele sale (art. 37 § 1 in fine din Convenţie şi regula 62 § 3 din Regulamentul Curţii).
32. În consecinţă, cauzele, în măsura în care îi privesc pe Bazil Sami Lăcătuş, Adrian Moldovan şi soţia sa, Silvia Moldovan, Ferdinand Lăcătuş, Ghioloanca Lăcătuş, Lucaci Moldovan, Octavian Rostaş şi soţia sa, Eleonora Rostaş, Lucreţia Rostaş, Adrian Moldovan (casa nr. 195A), Mariana Moldovan, Maria Lăcătuş, Petru "Gălbinuş" Lăcătuş, Persida Dorina Rostaş, Valentina Rostaş, Petru "Petrişor" Lăcătuş, Bazil Moldovan şi soţia sa, Lucreţia Moldovan, vor fi scoase de pe rol. (Sumele individuale sunt indicate în anexă.)
II. Ceilalţi şapte reclamanţi
33. Curtea reţine că reclamanţii Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Petru "Gruia" Lăcătuş, Petru "Dîgăla" Lăcătuş, Otilia Rostaş şi Maria Floarea Zoltan nu au dorit soluţionarea amiabilă a cauzei. Decide să amâne soluţionarea cererilor lor în vederea unei examinări separate a fondului cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE:

1. decide scoaterea cauzelor de pe rol cu privire la Bazil Sami Lăcătuş, Adrian Moldovan şi soţia sa, Silvia Moldovan, Ferdinand Lăcătuş, Ghioloanca Lăcătuş, Lucaci Moldovan, Octavian Rostaş şi soţia sa, Eleonora Rostaş, Lucreţia Rostaş, Adrian Moldovan (casa nr. 195 A), Mariana Moldovan, Maria Lăcătuş, Petru "Gălbinuş" Lăcătuş, Persida Dorina Rostaş, Valentina Rostaş, Petru "Petrişor" Lăcătuş, Bazil Moldovan şi soţia sa, Lucreţia Moldovan;
2. ia act de angajamentele părţilor de a nu solicita trimiterea cauzei în faţa Marii Camere;
3. decide disjungerea şi amânarea soluţionării cererilor reclamanţilor Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Petru "Gruia" Lăcătuş, Petru "Dîgăla" Lăcătuş, Otilia Rostaş şi Maria Floarea Zoltan.
Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 5 iulie 2005, în conformitate cu regula 77 § 2 şi 3 din Regulamentul Curţii.

S. Dolle J.-P. Costa,
grefier preşedinte
ANEXĂ
─────────────────────────────────────
Reclamanţi Sume
─────────────────────────────────────
1. Bazil Sami Lăcătuş 11.000 euro
2. Adrian şi Silvia Moldovan (nr. 170) 27.000 euro
3. Ferdinand Lăcătuş 19.000 euro
4. Ghioloanca Lăcătuş 18.000 euro
5. Lucaci Moldovan 23.000 euro
6. Octavian şi Eleonora Rostaş 24.000 euro
7. Lucreţia Rostaş 18.000 euro
8. Adrian Moldovan (nr. 195A) 16.000 euro
9. Rozalia Rostaş (Mariana Moldovan) 13.000 euro
10. Maria Lăcătuş 13.000 euro
11. Petru "Gălbinuş" Lăcătuş 13.000 euro
12. Persida Dorina Rostaş 13.000 euro
13. Valentina Rostaş 13.000 euro
14. Petru "Petrişor" Lăcătuş 13.000 euro
15. Bazil şi Lucreţia Moldovan 28.000 euro
16. Silvia Moldovan (a se vedea nr. 2) -
17. Eleonora Rostaş (a se vedea nr. 6) -
18. Lucreţia Moldovan (a se vedea nr. 15) -
─────────────────────────────────────
TOTAL: 262.000 euro
─────────────────────────────────────

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.