"nimeni nu e mai presus de lege"

Ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.
R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA
SECŢIA PENALĂ
Dosar nr. 17812/271/2010
SENTINŢA PENALĂ NR. 125/2011
Şedinţa publică de la 01.02.2011
Preşedinte: ANASTASIU ILEANA
Grefier: BERE ANA OTILIA

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea este reprezentat de procuror Oros Patricia.

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 304 C.p.p.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul F. C. având ca obiect ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă se prezintă pentru inculpat av. M.G. în substituirea av. ales D. C., partea civilă P.G. (frate), B. M. I. asistaţi de av. C.Ş. în substituirea av. ales B. I., pentru asiguratorul de răspundere civilă SC A.-r. A. SA se prezintă cons. jur. B. I., lipsă fiind inculpatul, părţile civile P. G. (tatăl), P. I. şi partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prin Serviciul Registratură al instanţei s-a depus la dosar de către asiguratorul de răspundere civilă auto SC A.-r.A. SA note de şedinţă.
Instanţa dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în încheierea de şedinţă din data de 14.12.2010 cu privire la actele care urmează a fi depuse în circumstanţiere nu de către asiguratorul de răspundere civilă ci de către apărătorul inculpatului.
Av. M. G. depune la dosar în circumstan?iere un certificat de na?tere al copilului său minor, F. A. M..
Consilier juridic B. I. arată că a depus la dosar note de şedinţă şi solicită obligarea părţilor de a depune dovezi juste cu privire la cheltuielile de înmormântare deoarece s-au constituit iniţial părţi civile cu suma de 30.000 lei, cheltuieli care nu au fost probate.
Av. C. Ş. arată că a depus la dosar constituire de parte civilă la care, în susţinere a ataşat toate facturile. Cu privire la despăgubirile pentru motocicletă arată că valoarea maximă de despăgubire ce poate fi acordată de asigurator pentru reparaţia motocicletei este de 13.942 lei dacă acesta nu a fost reparată şi de 18.590 lei dacă acesta a fost reparată.
Se constată că nu mai sunt alte cereri de formulat sau excepţii de invocat.
În baza art. 339 C.p.p nemaifiind alte cereri de formulat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească, iar în baza art. 340 C.p.p. acordă cuvântul în dezbateri.
Susţine rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea prin care a fost trimis în judecată inculpatul considerând fapta dovedită cu procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşă foto, procesul verbal de inspecţie tehnică, buletinele de analiză toxicologică, raportul de constatare medico-legală, procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală, CD - ul cu filmarea cu camerele de supraveghere ale BCR şi B. T., declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului din faza de urmărire penală şi din faza de cercetare judecătorească, martorii audiaţi în faza de urmărire penală. Solicită condamnarea inculpatului în baza art. 178 alin. 2 C.pen. la o pedeapsă legală şi temeinică, just individualizată stabilită între limitele legale cu aplicarea art. 3201 C.pr.pen., aplicarea art. 81 C.pen. pe durata unui termen de încercare prev. de art. 82 C.pen.
În baza art. 71 alin. 2 C.pen. solicită aplicarea pedepsei accesorii şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b C.pen.
În baza art. 71 alin. 5 C.pen. solicită suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.
În baza art. 14, art. 346 C.pr.pen. rap. la art. 998 C.civ, art. 49, art.50 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România solicită obligarea inculpatului alături de asigurator la plata despăgubirilor civile.
Solicită a se constata că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea nu s-a constituit parte civilă în cauză.
În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului.
Av. C. Ş. arată că este de acord cu concluziile reprezentantei Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea întrucât sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 178 alin. 2 C.pen. Pe latură civilă în ceea ce priveşte daunele materiale apreciază că acestea sunt dovedite şi solicită obligarea inculpatului în solidar cu asiguratorul la plata acestora şi la plata sumei de 50.000 euro daune morale pentru fiecare parte civilă. În opinia sa nu consideră că daunele morale sunt deplasate având în vedere faptul că victima a fost o persoană tânără, de 26 de ani, a lăsat în urmă 2 părinţi în vârstă a căror suferinţă nu se poate cumpăra cu bani, dar ar fi în măsură să asigure un echilibru familiei.
Consilier juridic B. I., arată că pe latură penală lasă la aprecierea instanţei soluţia.
Cât priveşte latura civilă apreciază că daunele civile sunt exagerate. Arată că în notele de şedinţă a detaliat modalitatea de plată şi arată că în cazul accidentelor asiguratorul apare ca şi garant.
Av. M. G. arată că pentru inculpat solicită aplicarea unei pedepse juste orientată spre minimum special cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.pr.pen., a se ţine cont de faptul că inculpatul a recunoscut şi regretă enorm săvârşirea faptei. Solicită ca modalitate de executare aplicarea prev. art. 81 C.pen. pe durata unui termen de încercare prev. de art. 82 C.pen. Arată că s-a petrecut o dramă pe care o regretă toată lumea. De asemenea solicită a se reţine circumstanţe atenuante prev. de art. 74 C.pen. întrucât inculpatul a încercat să înlăture consecinţele acestui eveniment, are un copil de câteva luni. Cât priveşte daunele materiale nu se opune acestora, iar cu privire la daunele morale lasă la aprecierea instanţei.
Av. C. Ş. arată că despăgubirile civile şi cele morale au un rol compensatoriu. Solicită instanţei a nu omite faptul că partea vătămată a fost o persoană tânără.
INSTANŢA
DELIBERÂND


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea nr. 3713/P/2010 s-a dispus punerea în mi?care a actiunii penale si trimiterea în judecată a inculpatului F. C. pentru săvârsirea infractiunilor prev. si ped. de art. 178 al.2 C.pen..
S-a retinut în sarcina inculpatului că la data de 25.04.2010, conducând autoturismmul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare BH-69 FOC, în momentul în care intentiona să vireze stânga de pe str. Samuil Micu din loc. Sânmartin pe DN 76 din Oradea, a accidentat mortal motociclistul P.I..
Audiat fiind, atât în cursul urmăririi penale cât si în timpul cercetării judecătoresti, inculpatul a recunoscut si regretat faptele retinute în sarcina sa.
Examinând actele si lucrările dosarului, instanta retine următoarele:
La data de 25.04.2010, în jurul orelor 14,25 inculpatul se afla la volanul autoturismului VW Golf cu nr. de înmatriculare BH-69 FOC, pe care îl conducea pe str. Samuil Micu din loc. Sânmartin cu directia de mers spre DN 76.
La intersec?ia cu DN 76, inculpatul a oprit ini?ial autoturismul la indicatorul STOP, după care l-a pus în mi?care pătrunzând pe banda 1 a DN 76 în sensul de mers spre Băile Felix, inten?ionând să vireze în parta stângă spre localitatea Oradea.
În momentul în care inculpatul a pătruns pe band 1 a DN 76, pe această bandă circula un autoturism care a virat în partea dreaptă intrând pe str. Samuil Micu. Motocicleta marca Suzuki condusă de victima P. I. se afla imediat în spatele acestui autoturism ?i avea direc?ia de deplasare spre Băile Felix.
După ce autoturismul din fa?a motocicletei a virat la dreapta, motociclistl a fost luat prin surprindere de prezen?a autoturismului VW Golf pe banda 1 pe cae se deplasa ?i el, a frânat brusc, motocicleta s-a ridicat pe roata din spate, conducătorul acesteia fiind proiectat înspre autoturismul condus de inculpat, fiind strivit între stâlpul stânga fa?ă al autoturismului VW Golf ?i motocicletă.
În urma accidentului conducătorul motocicletei a suferit multiple leziuni care au dus la decesul acestuia la scurt timp de la impact.
Fiind audiat, inculpatul atât în cursul urmăririi penale cât ?i în timpul cercetării judecătore?ti, a recunoscut ?i regretat faptele re?inute în sarcina sa, declarând că în momentul în care a intrat în intersec?ie se afla pe sensul de mers al motociclistului însă întrucât în fa?a motociclistului circula o ma?ină mare nu a observat motocicleta. În acea intersec?ie a intra înainte ca autoturisml din fa?a motociclistului să facă viraj dreapta.
Aceste aspecte au fost confirmate de declara?iile martorilor R. S.N. ?i S.F. care au precizat că inculpatul, inten?ionând să vireze la stânga pentru a se încadra pe sensul de mers înspre Oradea, a pătruns pe banda întâi a sensului de mers spre Băile Felix, a oprit încercând să se asigure în privin?a atovehiculelor car circulau pe banda a doua a aceluia?i sens. În acela?i moment un alt autoturism a virat dreapta intrân pe strada depe care ie?ea inculpatul, în spatele acestuia circulând foarte aproape motocicleta condusă de P. I. care a intrat în coleziune cu autoturismul condus de inculpat, impactul producându-se pe banda de circula?ie a motociclistului, viteza cu care circula motociclistul fiind de aproximativ 50km/h.
Vinovă?ia inculpatului a fost pe deplin dovedită prin probele administrate în cauză în faza de urmărire penală ?i însu?ite de inculpat în cursul cercetării judecătore?ti, respectiv: proces verbal de cercetare la fa?a locului ?i pla?e foto ( f.5-22 d.u.p.), proces verbal de inpec?ie tehnică (f.34-35 d.u.p.), buletine de analize toxicologică, raport de constatare mdico-legală ( f.23-25, 39-41), adrese constituire păr?i civil ( f.32), declara?ii inculpat, declara?i martori.
Din buletinele de analiză toxicologică nr. 778/26.04.2010 ?i 807/27.04.2010, alcoolemia era de 0 gr%0 atât pentru inculpat cât ?i pentru victimă.
Din coroborarea întregului material probator aflat la dosar, instan?a re?ine că accidentul rutier, produs în condi?ile descrise mai sus, s-a datorat culpei exclusive a inculpatului, care nu a respectat dispozi?iile legale pev. de art. 54 al.1 din OUG 195/2002 potrivit cărora conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direc?ie de mers, de ie?ire dintr-un rând de vehicule sta?ionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere de pe o bandă de circula?ie pe alta sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere sau să meargă cu spatele, este obligat să semnalizeze din timp ?i să se asigure că o poate face fără a perturba circula?ia sau făr să pună în pericol siguran?a celorlal?i participan?i la trafic.
Din raportul de constatare medico-legală nr. 1347/III/126 din 26.04.2010 rezultă că moartea numitului P.I. a fost violentă, s-a datorat insuficien?ei hemoragiei interne masive, consecin?a unor rupturi de vase importante (aorta), precum ?i viscere toraco abdominale, leziuni ce s-au produs prin lovirea victime de componente dure ale unui autovehicul ?i prin comprimarea acesteia între planuri dure cu suprafe?e neregulate, reprezentat de motocicleta pe care se deplasa victima ?i autoturismul cu care a intrat în coleziune, concluzionându-se astfel că între leziunile produse cu ocazia acidentului rutier ?i decesul victimei există legătură de cauzalitate directă, necondi?ionată.
Instanţa apreciază că, în privinţa faptelor inculpatului, există probe certe de vinovăţie, prezumţia de nevinovăţie instituită de art. 23 alin. 11 Constituţie, art. 6 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art.52, art. 66 C.p.p. fiind răsturnată.
Fapta inculpatului de a cauza decesul numitului P. I. ca urmare a nerespectării dispozi?iilor legale privind conducerea unui autovehicul întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii prev. ?i ped. de art. 178 al.2 C.pen.
Având în vedere atitudinea sinceră a inculpatului, de recunoaştere şi de regret a faptelor reţinute în sarcina sa, de însuşire a probelor administrate în faza de urmărire penală, precum şi momentul în care a intervenit această recunoaştere, respectiv înainte de începerea cercetării judecătoreşti, instanţa, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 3201 C.pr.pen., va admite cererea inculpatului şi va dispune condamnarea acestuia în baza textelor de lege men?ionate, în limitele de pedeapsă reduse conform dispoziţiilor acestui articol ?i re?inând în favoarea acestuia circumstan?ele atenuante prev. de art. 74 lit.a C.pen. ( conduita bună a inculptului înainte de săvâr?irea infrac?iunii – lipsa antecedentelor penale, fiind o persoană cu studii superioare, căsătorită, cu un copil minor) .
La stabilirea şi individualizarea pedepsei, instanţa are în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor, gradul social concret al infrac?iunii săvâr?ite, circumstan?ele reale ale comiterii faptei ?i circumstan?ele personale ale inculpatului - lipsa de antecedente penale ( fi?a de cazier judiciar f. 69 d.u.p.), precum ?i atitudinea inculpatului de regret cu privire la fapta săvâr?ită.
În baza art. 71 C.p. vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute la art. 64 lit. a teza II şi b C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie.
Având în vedere gradul de pericol social concret al infracţiunii comise, lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, atitudinea sinceră, vârsta acestuia, instanţa apreciază că scopul pedepsei aplicate se poate realiza şi fără executarea efectivă a pedepsei în regim de detenţie, motiv pentru care, în baza art. 81 Cod penal şi art. 71 alin 5 Cod penal, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi accesorii pe durata termenului de încercare stabilit conform art. 82 Cod penal.
În baza art. 359 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.
Sub aspectul laturi civile a cauzei instan?a re?ine că părinn?ii, fratel ?i sora defunctului ( P. G.-tată, P.I. –mama, P. G.Gh.-frate ?i P. M. I. –sora) s-au constituit păr?i cvile cu sumele de 30.474 lei reprezentând daune materiale, 2.500 lei cheltuieli de judecată ?i câte 50.000 EURO de fiecare daune morale.
A fost introdus în cauză Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?ă Oradea, care prin adresa nr. 4967/29.11.2011 aflată la fila 16 din dosar a men?ionat că nu se constituie parte civilă.
Întrucât la data producerii accidentului ( 25.04.2010), autoturismul inculpatului marca VW cu nr. de înmatriculare BH-69-FOC era asigurat la S.de A.-R. A. SA , având poli?a RO/02/X1/SP cu nr. 003817965, emisă la data de 20.03.2010, instan?a a dispus introducerea în cauză a acestei societă?i pentru solu?ionarea laturii civile a cauzei.
Cu privire la daunele materiale solicitate de păr?ile civile, în cuantum de 30.474 lei, reprezentând contravaloarea pieselor necesare pentru repararea motorului marca Suzuki, precum ?i manopera pentru aceste repara?i, instan?a, considerându-le dovedite cu fi?a de evaluare a costurilor acestor repara?ii depusă la dosar, le va dmite, urmând a fi obligat inculpatul alături de asigurator la plata aestora.
În ce prive?te daunele morale solicitate de păr?ile civile, respectiv câte 50.000 EURO pentru fiecare parte civilă, instan?a pentru a împiedica o îmbogă?ire nejustificată a acestora, dată fiind rela?ia victimei cu păr?ile civile, va obliga inculpatul alături de asigurator la câte 5.000 EURO pentru fiecare parte civilă, sume pe care le consideră suficiente pentru a acoperi prejudiciul nepatrimonial suferit de acestea, raportat la consecin?ele negative suferite pe plan fizic ?i psihic, importan?a valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, precum ?i măsura în care le-a fost afectată situa?ia materiaală ?i socială.
Cu privire la cheltuielile de judecată, în cuantum de 5.000 lei, solicitate de păr?ile civile, instan?a constată că la dosarul cauzei chitan?a depusă de avocatul păr?ilor civile la data de 01.02.2011 nu face dovada că aceste cheltuieli au fost ocazionate cu sus?inerea prezentei cauze, chitan?a depusă având înscris un alt număr de dosar ( 28/2010) decât cel sub care a fost înregistrată prezenta cauză, motiv pentru care aceste cheltuieli de judecată vor fi respinse ca nedovedite.
În baza art. 191 alin. 1 C. pr. Pen, instan?a va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE


În temeiul art. 178 alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 3201 C.pr.pen. şi art. 74 lit. a C.pen., 76 lit. d C.pen. condamnă pe inculpatul F. C., -
la o pedeapsă de 8 luni închisoare (opt luni) pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.
În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute la art. 64 lit. a teza II şi b C.p., cu titlu de pedeapsă accesorie.
În temeiul art. 81 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi 8 luni, stabilit conform art. 82 C.p.
În temeiul art. 71 alin. 5 C.p., suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.
Faţă de prev art. 14 şi art. 346 alin. 1 C.p.p. coroborat cu art. 999 C.civ. şi art. 49 alin. 1, art. 50 alin 1 din Legea nr. 136/1995, admite în parte cererea părţilor civile şi obligă inculpatul alături de asiguratorul SC A.A.-R. SA la plata către părţile civile a despăgubirilor civile în cuantum de 30.474 lei reprezentând daune materiale şi câte 5000 EURO reprezentând daune morale.
Faţă de prev art. 14 şi art. 346 alin. 1 C.p.p. coroborat cu art. 313 din Legea nr. 95/2006, ia act că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea nu se constituie parte civilă în cauză.
În temeiul art. 359 alin.1 C.p.p. atrage atenţia condamnatului asupra dispoziţiile art. 83 Cod penal, în sensul că dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou o infracţiune, pentru care se pronunţă o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa pentru noua infracţiune.
Respinge cererea părţilor civile de obligare a inculpatului la plata cheltuielilor judiciare.
În temeiul art. 191 alin. 1 C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Cu drept de recurs în termen de l0 zile de la pronunţare pentru părţile civile P. G., B.M. I., asigurătorul şi procurorul şi de la comunicare pentru inculpat, părţile civile P. G., P. I. şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 01.02.2011.

Preşedinte, Grefier,

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.