art.178 C.p
Prin rechizitoriul din data de 13.10.2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi dat în dosarul nr. 143/P/2011 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului F.C., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.178 alin.2 Cod penal.Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi sub nr. 1393/230/20011 la data de 14.10.2011.În fapt s-a reţinut în rechizitoriu că la data de 15.02.2011, în jurul orelor 14,10, pe DJ.606.B, în interiorul localităţii Bărboi, a avut loc un accident rutier în care au fost implicaţi autoutilitara marca Yveco, cu număr de înmatriculare A---, condusă în momentul impactului de către învinuitul F. C. şi pietonul-victimă D. C. N. din comuna G…La faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Dolj, care a constatat decesul pietonului accidentat.Din cuprinsul buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 137/2011 eliberat de IML Craiova , s-a stabilit că inculpatul nu se afla sub influenta băuturilor alcoolice. Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului de către lucrătorii poliţiei, s-a constatat că, partea carosabilă în zona producerii evenimentului rutier era uscată, vremea fiind însorită. Autoutilitara marca Y.veco, cu număr de înmatriculare AG.19.TDG, a fost supusă verificării tehnice la o staţie ITP, constatându-se că, aceasta corespunde din punct de vedere tehnic.Din raportul de constatare medico-legală de autopsie nr. 723/A3/05.04.2011 emis de I.M.L. Craiova a rezultat că moartea numitei D. C.-N., în vârstă de 34 ani a fost violentă; ea s-a datorat zdrobirii craniului şi eviscerării conţinutului; leziunile de violenţă consemnate la pct. 1 s-au putut produce prin lovire cu şi de corpuri dure şi călcare în condiţiile accidentului de circulaţie suferit în data de 15.02.2011; intre aceasta şi deces există legătură de cauzalitate directă, necondiţionată; leziunile de violenţă consemnate la pct.2 sunt anterioare datei decesului şi nu au legătură de cauzalitate cu decesul; în sângele cadavrului nu s-a constatat prezenţa alcoolului etilic.Pentru stabilirea dinamicii accidentului, locului impactului dintre autoutilitară şi victimă, în mod concret banda de circulaţie pe care s-a realizat impactul, locul de pe aceasta, precum şi poziţiile autoutilitarei şi pietonului-victimă în momentul premergător producerii impactului, viteza de deplasare a autoutilitara marca Yveco, cu număr de înmatriculare A.. în momentele imediat premergătoare producerii accidentului rutier şi chiar în momentul impactului cu pietonul-victimă, posibilităţile de prevenire/evitare a producerii accidentului, spaţiul parcurs de autoutilitară, respectiv pieton-victimă din momentul apariţiei stării de pericol până în momentul coliziunii, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice.Din concluziile raportului de expertiză tehnică-auto, a rezultat că:dinamica accidentului constă în aceea că, la data de 15.02.2011, ora 14.10, pe DJ.6060.B, în interiorul localităţii B., în condiţii de asfalt uscat, lumină naturală, vizibilitate bună, s-a produs accidentul dintre autoutilitara marca Yveco , cu număr de înmatriculare A- şi pietonul-victimă D. C.-N., datorită circulaţiei acesteia pe partea carosabilă, în spatele autoutilitarei.accidentul de circulaţie s-a petrecut pe banda de circulaţie a sensului de mers Craiova-Grecesti;Viteza de circulaţie a autocamionului în momentul trecerii peste capul victime\ stabilită prin calcul, a fost de aproximativ 14,84 Km/h;folosind oglinzile laterale, conducătorul auto nu putea vedea pietonul poziţionat imediat în spatele camionului, în unghiul mort de vizibilitate;starea de pericol a apărut pentru victima în momentul în care a plecat de lângă cabina autoutilitarei, pe carosabil, către partea din spate a maşinii, iar pentru conducătorul auto în momentul când a pus în mişcare maşina către înapoi, neavând vizibilitate în partea din spate a acesteia, fără a solicita ajutor de ghidare;posibilităţile de evitare a accidentului erau:1. Pentru victimă : să nu fi circulat ca pieton pe partea carosabilă în condiţiile în care exista posibilitate circularii pe acostamentul din pământ; să fi ocolit vehiculul prin partea din faţă pentru a ieşi de pe carosabil;2.Pentru conducătorul auto: să fi solicitat ajutor în ghidarea camionului, având în vedere zona foarte mare pe care oglinzile laterale nu o acoperă;-atât victima cât şi conducătorul auto sunt vinovaţi de producerea accidentului, întrucât acesta s-a datorat atât circulaţiei pe carosabil a pietonului, cât şi efectuării manevrei de mers cu spatele, fără a avea vizibilitate;-victima-pieton a încălcat prevederile art.72 din OUG 195/2002, republicată, întrucât a circulat pe partea carosabilă, pe mijlocul drumului, pe lângă autoutilitară, iar când a ajuns în spatele acesteia nu a traversat imediat către acostament;conducătorul auto a încălcat prevederile art.54 alin.l din OUG 195/2002 republicată (executând o manevră de mers înapoi, fără a se asigura că o poate face fără să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic) şi ale art. 128 alin.2 din HG. 1391/2006 republicată (fără a fi ghidat de cel puţin o persoană, datorită lipsei de vizibilitate în spatele camionului). Această stare de fapt, a fost reţinută pe baza tuturor mijloace de probă.
In faza cercetării judecătoreşti, a fost ascultat inculpatul .Intrucât inculpatul a recunoscut faptele şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală conf. disp. art. 3201 C.p.p., instanţa va dispune, în temeiul disp. art. 3202 alin. 5 C.pr.civ. disjungerea laturii civile şi formarea unui alt dosar.
Din analiza întregului material probator administrat atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, instanţa reţine următoarea stare de fapt:La data de 15.02.2011, ora 14.10, pe DJ.6060.B, pe banda de circulaţie a sensului de mers Craiova-Grecesti, în interiorul localităţii B. în condiţii de asfalt uscat, lumină naturală, vizibilitate bună, s-a produs accidentul dintre autoutilitara marca Yveco cu număr de înmatriculare A.., condusă în momentul impactului de către învinuitul F. C. şi pietonul-victimă D. C., care circula pe partea carosabilă, în spatele autoutilitarei.Accidentul s-a soldat cu moartea victimei D. C.-N., în vârstă de 34 ani, moarte violentă, datorată zdrobirii craniului şi eviscerării conţinutului. Din raportul de constatare medico-legală de autopsie nr. 723/A3/05.04.2011 emis de I.M.L. Craiova a rezultat că moartea numitei D. C.-N., în vârstă de 34 ani a fost violentă s-a putut produce prin lovire cu şi de corpuri dure şi călcare în condiţiile accidentului de circulaţie suferit în data de 15.02.2011, între aceasta şi deces există legătură de cauzalitate directă, necondiţionată.Din concluziile raportului de expertiză tehnică-auto, a rezultat că viteza de circulaţie a autocamionului în momentul trecerii peste capul victimei, stabilită prin calcul, a fost de aproximativ 14,84 Km/h.În drept, fapta inculpatului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 178 alin.2 şi 5 din Codul penal. Latura obiectivă a infracţiunii constă în acţiunea de ucidere a unei persoane, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind conducerea pe drumurile publice acţiune ce a avut ca urmare imediată moartea victimei D. C.-N.. între acţiunea învinuitului şi rezultatul produs există raport de cauzalitate.Cu privire la latura subiectivă, învinuitul a acţionat cu vinovăţie sub forma culpei cu previziune, în sensul art. 19 alin.l pct. 2 lit. a Cod penal, prevăzând rezultatul faptei sale, dar nu 1-a acceptat, socotind fără temei că el nu se va produce.În ceea ce priveşte culpa în producerea accidentului, instanţa reţine că atât victima cât şi conducătorul auto sunt vinovaţi de producerea accidentului, întrucât acesta s-a datorat atât circulaţiei pe carosabil a pietonului, care a încălcat prevederile art. 72 din OUG nr. 195/2002, republicată, cât şi efectuării manevrei de mers cu spatele, fără a avea vizibilitate, conducătorul auto încălcând astfel prevederile art. 54 alin. l din OUG 195/2002 republicată şi ale art. 128 alin.2 din HG. 1391/2006 republicată.Actul de sesizare, a fost citit după intrarea în vigoare a Legii 202/2010, astfel încât instanţa va admite cererea inculpatului de aplicare a dispoziţiilor art.320 ind. 1 Cod proc.pen., reducând minimul special al pedepsei cu o treime. În stabilirea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului instanţa va ţine seama de criteriile prev. de art.72 Cod penal , respectiv de împrejurările săvârşirii faptei, de persoana inculpatului, de limitele de pedeapsă prevăzute de norma incriminatoare, de pericolul social concret , precum şi de urmarea faptei. Având în vedere persoana inculpatului care nu are antecedente penale instanţa apreciază că pedeapsa ce urmează a-i fi aplicată acestuia îşi va atinge scopul preventiv–educativ prevăzut de art.57 Cod penal şi fără privarea de libertate a acesteia, motiv pentru care va face aplicarea art.81 Cod penal şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei ce urmează a-i fi aplicată inculpatului pe o perioadă ce se va calcula conform art.82 C.p. şi va constitui termen de încercare. Instanţa va face aplicarea art.71 alin.2 C.p şi va interzice inculpatei drepturile prev. în art.64 lit a teza II şi lit.b Cod penal, instanţa făcând şi aplicarea în cauză a jurisprudenţei CEDO (cauza Hirst contra Regatului Unit al Marii Britanii), apreciind că fapta săvârşită de inculpată nu impune şi interzicerea altor drepturi.De asemenea se va face aplicarea art.71 alin.5 Cod penal şi se va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. Instanţa va pune în vedere inculpatului prevederile art.83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în condiţiile art.359 C.proc.pen.În temeiul art. 320 indice 1 alin. 5 C.proc.pen., instanţa va dispune disjungerea laturii civile şi formarea unui dosar.În baza art.191 alin.1 C.proc.pen. inculpatul va fi obligat la cheltuieli de judecată avansate de stat atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, în cuantum de 900 lei.PENTRU ACESTE MOTIVEÎN NUMELE LEGII H O T Ă R Ă Ş T E :În baza art. 178 alin. 2 C.pen. raportat la art. 320 indice 1 C.proc.pen., Condamnă pe inculpatul F.C., fiul lui V. şi D., , cu domiciliul în C., cetăţenie română, studii medii, ocupaţie – conducător auto în cadrul SC T…. – Argeş – Punct de lucru Craiova, fără antecedente penale, căsătorit, posesor al CI.., la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă în formă agravată. În temeiul art. 71 din Codul penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal pe durata executării pedepsei.In temeiul art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani şi 4 luni, termen de încercare, stabilit în condiţiile art. 82 C.pen. Atrage atenţia inculpatului, în condiţiile art. 359 C.proc.pen. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. a căror nerespectare atrage revocarea suspendării. In temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. dispune suspendarea pedepselor accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.În temeiul art. 320 indice 1 alin. 5 C.proc.pen. dispune disjungerea laturii civile şi formarea unui dosar civil având ca obiect „răspundere civilă delictuală”, cu termen la 14.12.2011, dosar în care se vor efectua copii din prezentul dosar şi din dosarul de urmărire penală nr. 143/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria FiliaşiIn baza art. 191 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 900 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.Pronuntata in sedinta publica, azi 23.11.2011.