"nimeni nu e mai presus de lege"

Avand in vedere evolutia cadrului normativ intern si european in materie de libera circulatie a cetatenilor, tinand seama ca dispozitiile legislative interne restrang competenta oficiilor consulare si a misiunilor diplomatice in materie de indeplinire de acte notariale, la cererea persoanelor fizice si juridice straine, luand in considerare faptul ca un numar mare de state accepta indeplinirea si a celorlalte categorii de acte notariale, la cererea persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta nu se opun, avand in vedere numeroasele solicitari ale cetatenilor straini, inclusiv de origine romana, in vederea autentificarii de inscrisuri ce produc efecte juridice pe teritoriul Romaniei, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Articolul 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La alineatul 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) autentificarea inscrisurilor, cu exceptia transmisiunilor imobiliare incheiate prin acte juridice intre vii;".
2. Alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Activitatile notariale prevazute la alin. 2, care produc efecte juridice in Romania, pot fi indeplinite de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei si la cererea persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta sau acordurile bilaterale nu se opun."
3. Alineatul 31 se abroga.
Art. II. - Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.