"nimeni nu e mai presus de lege"

Admisibilitatea actiunii civile în antrenarea raspunderii statului pentru prejudiciile cauzate prin condamnarea pe nedrept,reglementata de art.504 alin.1 Cod procedura penala si bazata pe prevederile art.48 alin.3 din Constitutia României,este conditionata de existenta unei hotarâri definitive data în urma rejudecarii cauzei penale,prin care s-a stabilit ca persoana condamnata nu a savârsit fapta imputata ori ca acea fapta nu exista.
Decizia civila nr.188/20 mai 2009 a Curtii de Apel Galati
Prin sentinta civila nr.28/08.01.2009 Tribunalul Galati a admis actiunea formulata de reclamantul N.M. si a obligat pârâtul Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice Bucuresti la plata sumei de 2.000.000 Euro, cu titlu de daune morale catre reclamant.
Reclamantul N.M. a solicitat daune morale in suma de 2.000.000 Euro de la Statul Român deoarece în anul 1954 a fost condamnat la 1 an si 6 luni închisoare pentru complicitate la delictul prevazut si pedepsit de art. 325 lit.”c” Cod penal, retinându-se ca în anul 1953 a pazit pe numitul C.G. sa nu fie prins în timp ce lipea afise cu caracter subversiv.
Aceasta hotarâre a ramas definitiva prin decizia civila nr.1775/1954 a Tribunalului Militar pentru Unitati MAI.
În timpul detentiei a fost abuzat fizic, torturat în moduri neomenesti, nestiind când era zi sau noapte, a dormit pe un pat din beton fara saltea, numai cu fata în sus, pentru ca lumina becului sa-i bata în ochi, altfel nu avea voie.
Era luat ore în sir la asa zisele „anchete”, nestiind daca avea sa se mai întoarca.
Dupa trei luni a fost transferat la închisoarea Jilava, într-o camera de aproximativ 60 m.p., unde erau aproape 70 de detinuti, „adevarate cadavre vii”.
Conditiile inumane în care a fost nevoit sa traiasca în tot acest timp, au dus în timp la o stare precara de sanatate, fapt care l-a determinat sa promoveze prezenta cerere.
În drept reclamantul a invocat prevederile art. 998 Cod civil, art. 8 CEDO, art. 48 alin. 3 din Constitutia României precum si art. 504 din Codul de procedura civila.
Tribunalul Galati prin sentinta civila nr.28 din 08.01.2009 a admis actiunea si a obligat Statul Român la plata sumei de 2.000.000 euro cu titlu de daune morale catre reclamant.
Tribunalul a retinut ca din înscrisurile depuse la dosar si eliberate de C.N.S.A.S., a rezultat ca prin condamnarea sa si consecintele suportate de-a lungul vietii, i s-a cauzat reclamantului un prejudiciu nepatrimonial ce a constat în consecinte deosebit de grave, neevaluabile în bani, ce au rezultat din atingerile si încalcarile dreptului personal nepatrimonial la libertate, cu consecinta inclusiv a unor inconveniente de ordin fizic, datorate pierderii confortului, fiind afectate totodata în mod implicit acele atribute ale persoanei,care influenteaza relatiile sociale. Lipsirea de libertate a produs consecinte si în planul vietii private si profesionale a persoanei condamnate din motive politice, inclusiv dupa momentul eliberarii, fiindu-i afectate datorita conditiilor istorice anterioare anului 1989 viata familiala, imaginea si chiar sursele de venit.
Fiind întrunite elementele raspunderii civile instituite de art. 504 Cod procedura penala si art. 48 alin. 3 din Constitutie, se impune repararea integrala de catre stat a pagubei suferite, ceea ce presupune în principiu, înlaturarea tuturor consecintelor daunatoare ale acesteia, în scopul repunerii, pe cât posibil, în situatia anterioara a victimei.
Împotriva acestei sentinte au declarat apel Parchetul de pe lânga Tribunalul Galati si Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, reprezentat prin DGFP Galati.
Prin decizia civila nr. 188/20 mai 2009 Curtea de Apel Galati a admis ambele apeluri si a schimbat sentinta in sensul ca a respins ca inadmisibila actiunea in pretentii.
S-a retinut ca atât la fond (încheierea din 11.12.2008 – fila 103) cât si în concluziile orale din apel ,,reclamantul prin aparator a precizat ca temeiul juridic al actiunii formulate este art.504 Cod procedura penala si art.48 din Constitutia României.
Raportat la acest temei de drept, actiunea de fata este inadmisibila, deoarece nu întruneste cerintele acestui articol, dat fiind ca nu exista o hotarâre judecatoreasca definitiva, data în rejudecarea cauzei penale în care reclamantul a fost condamnat,prin care sa se stabileasca inexistenta faptelor penale sau nesavârsirea acestora de catre reclamant.
Admisibilitatea actiunii civile în antrenarea raspunderii statului pentru prejudiciile cauzate prin condamnarea pe nedrept, reglementata de art. 504 alin.1 Cod procedura penala si bazata pe prevederile art. 48 alin.3 din Constitutia României, este conditionata de existenta unei hotarâri definitive data în urma rejudecarii cauzei penale, prin care s-a stabilit ca persoana condamnata nu a savârsit fapta imputata ori ca acea fapta nu exista.
Asemenea hotarâre nu exista în cauza de fata, astfel ca actiunea în plata de despagubiri civile în temeiul art.504 Cod procedura penala, nu poate fi primita.

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.