"nimeni nu e mai presus de lege"

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei. Infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii. Omuciderea. Omorul deosebit de grav

Indice alfabetic: Drept penal
- omor deosebit de grav
- tâlhărie
- concurs de infracţiuni

C. pen., art. 174, art. 176 lit. d), art. 211
În cazul infracţiunii prevăzute în art. 176 lit. d) C. pen., împrejurarea care atribuie faptei de omor caracter deosebit de grav este scopul urmărit de făptuitor, constând, între altele, în săvârşirea unei tâlhării, legiuitorul cerând pentru existenţa infracţiunii ca acest scop să fie numai urmărit de făptuitor, iar nu şi realizat efectiv. Dacă scopul urmărit de făptuitor - săvârşirea unei tâlhării - a fost realizat efectiv, faptele se încadrează atât în infracţiunea de omor deosebit de grav, cât şi în cea de tâlhărie, aflate în concurs real.

I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1250 din 27 februarie 2006
Prin sentinţa penală nr. 215 din 22 martie 2005, Tribunalul Iaşi a condamnat pe inculpatul T.C. pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav prevăzută în art. 174 raportat la art. 176 lit. d) C. pen. şi a celei de tâlhărie prevăzută în art. 211 alin. (21) lit. c) din acelaşi cod.
Instanţa a reţinut că, la 16 decembrie 2003, inculpatul s-a deplasat la domiciliul lui C.N., pe care l-a cunoscut prin Internet şi de la care urma să primească o unitate centrală de calculator şi 200 de CD-uri. Aflându-se în domiciliul lui C.N., inculpatul l-a agresat, lovindu-l de mai multe ori cu un cuţit şi o şurubelniţă în zona gâtului, a capului şi în zona toracică. Victima a încercat să iasă pe uşă, însă a fost trasă de către inculpat în cameră şi doborâtă pe pardoseală, iar în momentul în care martorul N.C., vecin al victimei, alertat de zgomot, a bătut la uşă, inculpatul a sugrumat pe aceasta cu mâinile, suprimându-i viaţa. În continuare, inculpatul a deconectat unitatea centrală de la celelalte componente ale calculatorului, luând-o şi a ieşit din locuinţa victimei.
Prin decizia penală nr. 384 din 22 noiembrie 2005, Curtea de Apel Iaşi a admis apelul declarat, între alţii, de procuror, a majorat pedeapsa aplicată inculpatului şi a respins apelul acestuia.
Împotriva ambelor hotărâri inculpatul a declarat recurs, între altele, cu privire la greşita reţinere a infracţiunii de tâlhărie.
Recursul este nefondat.
Cu privire la infracţiunea de tâlhărie, se constată că încadrarea juridică dată activităţii infracţionale a inculpatului, în scopul însuşirii unităţii de calculator aparţinând victimei, este temeinică şi legală, potrivit probelor administrate în cauză.
Coroborând activităţile inculpatului, de a lua legătură cu victima pentru a primi o unitate centrală de calculator, de a pregăti o geantă cu care să o transporte, de a pleca de la domiciliul victimei având asupra sa unitatea centrală şi de a o vinde ulterior, cu faptul că, anterior ştrangulării, inculpatul a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuţit şi o şurubelniţă, punând-o în imposibilitatea de a se apăra, este dovedit că acesta a urmărit şi realizat însuşirea, prin violenţă, a respectivei unităţi de calculator.
Împrejurarea care atribuie faptei de omor caracter deosebit de grav constă în scopul special urmărit de făptuitor, şi anume săvârşirea unei tâlhării, inculpatul suprimând cu intenţie viaţa victimei, pentru a crea condiţiile favorabile comiterii acestei din urmă infracţiuni. Omorul săvârşit de inculpat a creat, în mod obiectiv, condiţiile favorabile comiterii tâlhăriei, iar acesta a avut reprezentarea realizării, prin săvârşirea omorului, a scopului urmărit, condiţii necesare pentru existenţa infracţiunii prevăzute în art. 176 lit. d) C. pen.
Întrucât scopul urmărit de făptuitor - comiterea unei tâlhării - a fost realizat efectiv, în mod corect, prima instanţă şi cea de apel au reţinut în sarcina inculpatului atât infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută în art. 176 lit. d) C. pen., cât şi infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. (21) lit. c) din acelaşi cod, în concurs real, legiuitorul cerând pentru existenţa infracţiunii prevăzute în art. 176 lit. d) ca scopul - constând în comiterea unei tâlhării - să fie numai urmărit de făptuitor şi nu şi realizat efectiv.
În consecinţă, recursul declarat de inculpat a fost respins.

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.