"nimeni nu e mai presus de lege"

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA PITEŞTI
SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1217/2011
Şedinţa publică de la 08 Iunie 2011
Completul compus din:
PREŞEDINTE G.A.
Grefier M.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti reprezentat
prin procuror S.T.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul R.I.G., părtile civile C.G. Spitalul
Universitar de Urgenta Bucureşti, Spitalul Judeţean de Urgenta si asigurătorul SC Asigurare
Reasiguare Ardaf SA Bucureşti, având ca obiect infracţiunea de ucidere din culpă prev. de
art.178 alin. 1 si 2 C.pen.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că:
Dezbaterile de fond asupra cauzei de faţă au avut loc la data de 01 iunie 2011 şi au fost
consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din
prezenta sentinţă penală.

INSTANŢA

La data de 26.03.2010 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti, adresa nr. 1927/P/2008
a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, prin care a fost înaintat dosarul cu acelaşi număr în
care prin rechizitoriul din data de 15.03.2010 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului
R.I.G. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin 2 C.pen.
În motivarea actului de inculpare, s-a reţinut în esenţă că în data de 01.04.2008, în timp
ce conducea pe DN 65B, autoturismul marca Opel Vectra cu nr. de înmatriculare X, din culpă,
prin încălcarea prev. de art. 12 pct. 1, art. 49 pct. 4 lit. b şi art. 35 pct. 1 din OUG nr. 195/2002
republicată a produs un accident rutier în urma căruia a rezultat decesul victimei C.A.M.,
pasager în autoturism.
Instanţa din oficiu a luat declaraţie inculpatului R.I.G., dar în prealabil i-a adus la
cunoştinţă dispoziţiile art. 322 teza a-II-a C.pr.pen, iar inculpatul a fost de acord să dea
declaraţie, a audiat martorii din acte, C.F., S.S.M., R.I. şi a dispus actualizarea fişei de cazier
judiciar.
Inculpatul, prin apărător, a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisuri în
circumstanţiere, depunând la dosar înscrisurile de la filele nr. 93-102.
Din analiza întregului material probator administrat în cursul urmăririi penale dar şi
nemijlocit, instanţa reţine în fapt următoarele: Inculpatul R.I.G. era prieten cu victima C.A.M. şi
martorii C.F., S.S.M, R.I.. La data de 01.04.2008, în jurul orelor 23:00 împreună se întorceau
acasă.
Inculpatul R.I.G. conducea autoturismul marca Opel Vectra cu nr. de înmatriculare X
pe DN 65B având direcţia de deplasare dinspre mun. Piteşti spre mun. Slatina.
Pe bancheta din faţă dreapta stătea martorul S.S.M., victima ocupa locul din spate
dreapta, martorul R.I. pe cel din spate stânga, iar martorul C.F. se afla pe bancheta din spate, pe
locul din centru.
Deşi carosabilul era umed şi zona nu era iluminată stradal, autoturismul condus de
inculpat circula cu o viteză de circa 125 km/h.
Inculpatul R.I.G. avea o experienţă auto redusă posedând permisul de conducere doar
de 1 an. Martorii sesizând că inculpatul circula cu viteză excesivă i-au atras atenţia acestuia,
solicitându-i să reducă viteza. Întrucât rugăminţile lor au fost ignorate de inculpat, martorii
S.S.M. şi R.I. şi-au pus centurile de siguranţă.
În zona km 113+600 m, în apropierea Staţiunii de cercetare Albota, pe fondul
excesului de viteză, într-o curbă la dreapta, inculpatul a pierdut controlul volanului,
autoturismul a derapat lateral spre stânga trecând pe contrasens şi apoi pe acostament.
După părăsirea părţii carosabile şi a acostamentului autoturismul aflat în plină mişcare
de giraţie a intrat într-o zonă denivelată, acoperită cu vegetaţie şi arbori, diferenţa de nivel fiind
de aproximativ 6 m şi s-a lovit cu partea laterală dreaptă spate de un salcâm. Impactul cu
salcâmul s-a produs în zona stâlpului uşii dreapta spate. Victima C.A.M. nu purta centura de
siguranţă şi în momentul impactului s-a lovit cu tâmpla dreaptă de rama uşii dreapta spate a
autoturismului. Datorită impactului s-a produs şi deschiderea airbag-ului lateral dreapta de tip
cortină. Ca urmare a deformaţiilor stâlpului dreapta spate, uşa dreapta spate s-a deschis iar
victima a fost expulzată din autoturism.
După impact autoturismul aflat în mişcare necontrolată pe suprafaţa denivelată s-a
rostogolit de mai multe ori căzând pe partea laterală stângă în zona aripii stânga spate în final
ajungând pe roţi, pe suprafaţa plană din zona fundului râpei.
Prin raportul medico-legal de micropsie nr. A3/591/2008 întocmit de Institutul
Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” se concluzionează că moartea victimei C.A.M. a
fost violentă. Ea s-a datorat hemoragiei meningo-cerebro-ventriculare, consecinţă a unui
traumatism cranio-cerebral, cu edem cerebral masiv subsecvent şi hemoragii secundare
confluente de trunchi cerebral.
Leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire de corpuri dure (din interiorul
autoturismului) în condiţiile unui accident rutier şi pot data din 01.04.2008. Între leziunile
traumatice cranio-meningo-cerebrale şi deces există o legătură de cauzalitate directă
necondiţionată iar supravieţuirea de circa 7 zile s-a datorat tratamentului medical adecvat corect
şi la timp instituit.
Victima C.A.M. a fost transportată de urgenţă la Spitalul Judeţean Argeş, iar apoi la
Spitalul Universitar Bucureşti, unde a decedat la data de 08.04.2008.
În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică auto. Din raportul de expertiză tehnică
auto întocmit de către expertul tehnic judiciar I.F. rezultă că în momentul conturării stării de
pericol viteza de deplasare a autoturismului marca Opel Vectra cu nr. de înmatriculare X,
condus de către inculpatul R.I.G. a fost de 125-130 km/h, valoare peste limita maximă legală de
100 km/h impusă în afara localităţii de art. 49 pct. 4 lit. b din OUG nr. 195/2002 republicată.
Starea de pericol care a condus la producerea accidentului a apărut pe fondul vitezei
neadaptate la condiţiile concrete de deplasare: carosabil umed şi întuneric coroborat cu
teribilismul şi lipsa de experienţă a inculpatului, ce avea permis de doar un an.
Potrivit art. 121 alin 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 republicată
„Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum
pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă
prin mijloacele de semnalizare”, iar art. 35 alin 1 din OUG nr. 195/2002 republicată precizează
„participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa
circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa şi integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă
prejudicii proprietăţii publice private”.
Potrivit art. 36 din OUG nr. 195/2002 republicată: „Conducătorii de autovehicule şi
persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă
omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor
prevăzute în regulament”.
Raportul de expertiză tehnică auto menţionează că inculpatul a avut posibilităţi reale şi
concrete de evitare a accidentului dacă adapta viteza condiţiilor specifice de trafic, carosabil
umed, deplasare pe timp de noapte într-o zonă neiluminată public, deplasare în curbă, dacă
adopta o conduită preventivă în conducerea autoturismului evitând teribilismul mai ales că avea
o experienţă redusă în conducere şi respecta normele legale.
Starea de fapt reţinută a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă: procesul
verbal de cercetare la faţa locului şi schiţa locului accidentului, planşele foto efectuate cu ocazia
cercetării la faţa locului, raportul medic-legal de necropsie nr. A 3/591/2008 întocmit de INML
„Mina Minovici”, raportul de expertiză tehnică auto întocmit de expertul tehnic judiciar I.F.,
declaraţiile martorilor C.F., S.S.M şi R.I., înscrisurile aflate la dosar, declaraţiile inculpatului.
Inculpatul a susţinut că accidentul s-a produs ca urmare a încercării de a evita
coliziunea cu un autoturism ce a apărut brusc din faţă, iar decesul victimei s-a datorat faptului
că victima C.A.M. s-a aruncat din autoturism, apreciind că are şanse mari de supravieţuire.
Declaraţiile inculpatului nu s-au coroborat cu restul materialului probator.
Leziunile ce au condus la deces au fost produse în interiorul autoturismului aspect
evidenţiat de raportul de necropsie, iar martorii oculari nu au confirmat susţinerile inculpatului,
vizând faptul că victima s-ar fi aruncat din autoturism. Din contra a rezultat că victima a fost
expulzată, după ce uşa spate dreapta s-a deschis în urma deformărilor produse ca urmare a
impactului cu arborele.
Fata de cele retinute, instanta constata ca fapta inculpatului R.I.G., care la data de
01.04.2008 prin incalcarea dispoziţiile art. 121 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.
195/2002, republicata privind circulaţia pe drumurile publice, art. 49 pct.4 lit.b din OUG
nr.195/2002 (privind obligatia conducatorului auto de a nu depăşi viteza maximă admisă), a
condus autovehiculul cu numarul de inmatriculare X pe DN 65 si a produs un accident de
circulatie soldat cu decesul victimei C.A.M., care se afla în autoturism, pe bancheta din spate
dreapta, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din din culpă, prevăzută de
art. 178 alin. 1 şi 2 C.pen. Vinovăţia inculpatului fiind pe deplin dovedită, instanţa îi va aplica o
pedeapsă.
La individualizarea si cuantificarea pedepsei vor fi avute în vedere dispoziţiile art.72
C.pen. iar gradul de pericol social concret al faptei va fi apreciat în funcţie de următoarele
elemente: condiţiile şi împrejurările săvârşirii faptei, accidentul s-a produs pe fondul excesului
de viteza intrucat autovehicului circula cu aproximativ 125-130 km/h în condiţiile în care
carosabilul era umed, zona nu era iluminatul public iar inculpatul avea permis de conducere de
aproximativ 1 an; persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale fiind
apreciat in societate ca un om onest, aspect ce rezulta din caracterizarea depusă la dosar,
atitudinea nesincera a inculpatului in fata organelor judiciare; urmările faptei constând in
decesul victimei C.A.M.
Prin prisma acestor considerente instanţa apreciază că scopul educativ-preventiv al
procesului penal poate fi atins prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată sub
minimul special prevăzut de art. 178 alin. 2 C.pen., reţinând comportamentul bun al
inculpatului anterior săvârşirii infracţiunii drept circumstanţa atenuanta în favoarea sa, în
condiţiile art. 74 lit. a C.pen., ce atrage aplicarea dispoziţiilor art. 76 litera d C.pen.
Apreciind in acelaşi timp că pedeapsa in sine reprezintă un avertisment serios si
suficient pentru inculpat pentru a-l determina ca pe viitor să evite săvârşirea unor alte fapte
antisociale si fiind totodată întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 861 C.pen., instanţa
va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Se va fixa termenul de încercare potrivit dispoziţiilor art. 862 C.pen si vor fi stabilite
măsurile de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 C.pen. cărora inculpatul va trebui să se
supună in cursul acestui termen.
Se vor pune in vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 C.pen. privind consecinţele
săvârşirii unei alte infracţiuni cu intenţie in cursul termenului de încercare.
Se va aplica de asemeni pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.
64 lit. a teza a-II-a, b C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective
publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), conform
dispoziţiilor art. 71 C.pen.
Desi art.71 alin.2 C.pen. prevede ca o condamnare la pedeapsa inchisorii atrage de
drept aplicarea interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a-c C.pen., textul de lege este in
contradictie cu prevederile Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor
Fundamentale si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.
Prin hotararea din 28.09.2004 in cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, publicata
in M.O. partea I nr. 484/8.06.2005, instanta europeana a stabilit ca pedeapsa accesorie a
interziceri tuturor drepturilor prev. de art.64 C.pen. nu trebuie sa se aplice in mod automat, ci
numai daca se impune, in functie de natura infractiunii, interzicerea drepturilor prevazute de
catre textul de lege invocat putand fi limitata de catre instantele judecatoresti.
In aceste conditii instanta apreciaza ca inculpatului trebuie sa i se interzica numai
drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a si lit.b C.pen., deoarece interzicerea si a drepturilor
prev. de art. 64 lit. a teza I si lit.c C.pen. nu este justificata si nu urmareste un scop legitim.
Potrivit art. 71 alin. 5 C.pen. pe durata suspendarii sub supraveghere a executării
pedepsei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii astfel că instanţa va dispune suspendarea
pedepsei accesorii.
Pe latura civila tatăl victimei, numitul C.G. s-a constituit parte civila cu suma de
550.000 lei din care 50.000 daune materiale şi restul daune morale. Prin cererea depusă la dosar
aflată la fila nr. 69 a precizat că daunele materiale se compun din contravaloare sicriu-4.000 lei,
cheltuieli INML -2.000 lei, contravaloare mâncare, băutură şi pachete de pomana la fiecare
parastas câte 2.000 lei, contravaloare îmbrăcămintea victimei 1.000 lei, haine şi bunuri oferite de
pomană la 3 săptămâni, 6 săptămâni, la un an -1.000 lei, cheltuieli cu preoţi, cântăreţi şi gropari -
1.500 lei, cruce de marmură, grilaj în jurul mormântului, suport de lumânări-3.000 lei, cruce la
locul accidentului, postament, grilaj, lampadar -1.000 lei, contravaloare transport în perioada in
care victima a fost în comă, medici -3.000 lei. S-a precizat prin aceeaşi cerere că a organizat
şapte parastase -14.000 lei urmând să efectueze altele din 6 în 6 luni până la 7 ani şi apoi din an
în an.
In dovedirea actiunii civile partea civila C.G. a solicitat incuviintarea si administrarea
probei cu inscrisuri depunând doua bonuri fiscale şi o factura (filele nr. 59-61), precum şi
înscrisuri de la filele nr. 118-125 si probei testimoniale cu numiţii F.A.S. şi F.M.. Intrucat a
rezultat ca martorii F.A.S. şi F.M. sunt în grad prohibil de lege iar aparatorul inculpatului s-a
opus administrarii probei, instanta a incuviintat inlocuirea martorilor F.A.S. şi F.M. cu martorii
L.A. şi S.I..
Inculpatul, prin apărător, a solicitat pe latură civilă încuviinţarea şi administrarea probei
cu martorul M.I.
Instanţa din oficiu a audiat partea civilă C.G..
Din probele administrate sub aspectul laturii civile a rezultat ca au fost respectate
obiceiurile crestinesti. Din declaraţiile martorilor a rezultat că ultima pomana organizata până în
prezent a fost cea de 3 ani. Nefiind încă efectuate celelalte pomeni sub acest aspect prejudiciul
este viitor si incert. Trebuie observat că nu există criterii universale de cuantificare a cheltuielilor
efectuate pentru organizarea înmormântării şi a obiceiurilor creştineşti ulterioare. Din
înscrisurilor depuse a rezultat o valoare de 3.973 lei fiind însă evident că partea civilă a cheltuit
mult mai mult, însă în raport de momente tragice prin care a trecut, fiind nevoit să îşi îngroape
propriul fiu nu s-a preocupat să obtină şi să păstreze, în scopul depuneri la dosar, bonuri fiscale
pentru toate bunurile achizitionate pentru organizarea înmormântării şi a obiceiurilor creştineşti
ulterioare.
Partea civilă a declarat în faţa instanţei că a cheltuit aproximativ 5.000 euro iar
declaraţia acesteia s-a coroborat cu declaraţiile martorilor L.A. şi S.I., rezultând că după data
audierii părţii civile au mai fost organizate două pomeni. Martorul S.I. a precizat că efectuarea
unei parastas costă aproximativ 2.000 lei.
Este evident că există un prejudiciu material, actual şi neacoperit si intrucat un alt
cuantum al prejudiciului material nu a fost probat instanta urmeaza sa aiba in vedere la stabilirea
despagubirilor materiale cuantumul rezultat prin însumarea sumei totale respectiv 4.000 lei
necesare pentru organizarea celor doua parastase ce au avut loc după audierea părţii civile la
care se adaugă contravaloarea în lei a sumei de 5.000 euro.
De asemenea partea civilă C.G. a suferit un prejudiciu moral determinat de decesul
fiului său C.A. Practic accidentul in care a decedat victima C.A. reprezintă o adevărată tragedie
care a marcat-o pentru tot restul vieţii pe partea civilă. La momentul decesul victima era unicul
fiu al părţii civile. Ritualul înmormântării şi obiceiurile creştineşti ulterioare au reprezentat prilej
de suferinţă profundă. Dispariţia prematură şi intempestivă a victimei reprezintă şi în prezent
motiv de durere şi tristeţe pentru partea civilă.
Cu toate acestea însă, deşi nu există criterii absolute pentru cuantificarea prejudiciului
moral suferit de către partea civilă, instanţa apreciază că evaluarea acestui prejudiciu este
exagerată tinzându-se la obţinerea de beneficii nejustificate.
Sub aspectul culpei ( ca si condiţie a răspunderii civile delictuale, aşa cum este
prevăzuta de art.998-999 Cod civil) instanta constata ca victima are o culpa concurenta cu a
inculpatului in proportie de 25% întrucât aceasta nu şi-a montat centura de siguranţă iar
leziunile ce au condus la deces s-au produs în principal ca urmare a faptului că victima s-a lovit
cu tâmpla dreaptă de rama uşii dreapta spate a autoturismului, aspect ce va fi avut in vedere de
catre instanta la cuantificarea despagubirilor pe care trebuie sa le primeasca partea civila.
Constatând îndeplinite si celelalte două condiţii ale răspunderii civile delictuale
(existenţa unei fapte ilicite a inculpatului si a legăturii de cauzalitate intre această faptă si
prejudiciul suferit de partea civilă) instanţa va admite in parte acţiunea civilă si-l va obliga pe
inculpat să suporte consecinţele păgubitoare ale faptei sale in limita culpei sale reţinută de către
instanţă, potrivit dispoziţiilor art. 14 si art. 346 C.pr.pen.
Cum la data producerii accidentului autoturismul condus de către inculpat era asigurat
pentru răspundere civilă auto obligatorie la S.C. Asigurare Reasigurare Ardaf S.A. urmează ca în
baza art. 48 si următoarele din Legea nr. 136/1995 societatea de asigurare să fie obligată in
solidar cu inculpatul la acoperirea prejudiciul produs părţii civile. Vor fi avute în vedere totodată
plafoanele maximale şi celelalte dispoziţii privind asigurarea pentru răspundere civilă pentru
pagubele cauzate terţilor prevăzute de Ordinul nr. 11/2007 al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, in vigoare la data accidentului.
Prin prisma acestor considerente in baza art. 14 si art. 346 C.pr.pen. instanţa va admite
in parte acţiunea civilă a părţii civile C.G. si-l va obliga pe inculpat in solidar cu asigurătorul de
răspundere civilă S.C. Asigurare Reasigurare Ardaf S.A. Bucureşti să suporte consecinţele
păgubitoare ale faptei sale.
Partea civila Spitalul Judetean de Urgenţă Piteşti a solicitat obligarea inculpatului la
plata sumei de 278,89 lei reprezentand cheltuielile medicale ocazionate de spitalizarea si
ingrijirea medicala a victimei in aceasta unitate sanitara iar partea civilă Spitalul Universitar de
Urgenţă Bucureşti a solicitat suma de 9.807,6 lei despăgubiri materiale determinate de
cheltuielile medicale ocazionate de spitalizarea si ingrijirea medicala a victimei in aceasta unitate
sanitara.
In baza art. 14, art. 346 C.pr.pen.si art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 vor fi admise
acţiunile civile ale celor două unităţi spitaliceşti iar inculpatul va fi obligat în solidar cu
asigurătorul de răspundere civilă S.C. Asigurare Reasigurare Ardaf S.A. Bucureşti să suporte
cheltuielile de spitalizare ocazionate de internarea victimei in aceaste spitale.
Ca o consecinţă a condamnarii, inculpatul Ratea Ionuţ Gabriel va fi obligat să suporte
cheltuielile judiciare avansate de stat in cauză, potrivit dispoziţiilor art. 191 C.pr.pen.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul R.I.G. cetăţean român, fără antecedente penale, la pedeapsa
de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art.
178 alin. 1 şi 2 C.pen., cu reţinerea art. 74 lit. a C.pen.
În baza art. 861 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi
fixează termenul de încercare de 4 ani conform art. 862 Cod penal.
Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de
supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 lit. b-d Cod penal iar în baza art. 863 alin. 1 lit. a Cod
penal obligă pe inculpat să se prezinte lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă
Tribunalul Argeş, la termenele fixate de consilierii de probaţiune.
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal.
În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b C.pen., a cărei executare o
suspendă conform dispoziţiilor art. 71 alin. 5 C.pen..
În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. şi art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 admite
acţiunea civilă a părţii civile Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi obligă pe inculpatul
R.I.G. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Asigurare Reasigurare Ardaf S.A., să-i
achite suma de 9.807,6 lei cu titlu de despăgubiri materiale.
În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. şi art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 admite
acţiunea civilă a părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti şi obligă pe inculpatul R.I.G. în
solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Asigurare Reasigurare Ardaf S.A. Bucureşti să-i
achite suma de 278,89 lei cu titlu de despăgubiri materiale.
În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite în parte acţiunea civilă a parţii civile C.G. şi
obligă pe inculpatul R.I.G. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Asigurare
Reasigurare Ardaf S.A. Bucureşti să-i achite suma de 71.250 lei din care 18.750 cu titlu de daune
materiale şi 52.500 daune morale.
În baza art. 191 C.pr.pen. obligă pe inculpat să achite suma de 780 lei cheltuieli
judiciare avansate de stat în cauză.
Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente la dezbateri şi
de la comunicare pentru cele lipsă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Iunie 2011.

Preşedinte,
G.A.


Grefier,
M.S.

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.