"nimeni nu e mai presus de lege"

Ucidere din culpa
Dosar nr. 929/217/2010 Art.178 alin.2 Cod penal
Cod operator date: 3029

R O M A N I A
JUDECATORIA DARABANI
Sentinţa penală nr.122
Şedinţa publică din data de 16 iunie 2011
Preşedinte –(…….)
Grefier – (…….)
Ministerul Public este reprezentat de :
Procuror – (……..)

Pe rol, judecarea acţiunii penale privind pe inculpatul R.M., – trimis în judecată prin rechizitoriul nr.732/P/2009 din 25 iunie 2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ucidere din culpă”, prevăzută şi pedepsită de art. 178 alin.2 Cod penal şi art.38 alin.2 din Legea nr.319/2006.
Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din 26 mai 2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când, motivat de lipsa concluziilor scrise ale apărătorilor părţilor, instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi, 09 iunie 2011, şi, ulterior, din lipsă de timp pentru deliberare, pentru astăzi, 16 iunie 2011.
Lucrările dosarului au fost înregistrate conform art. 304 Cod procedură penală, nu s-au solicitat copii de pe notele grefierului şi nici transcrierea înregistrării.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând, asupra pronunţării penale de faţă, constată următoarele:
Prin Rechizitoriul nr.732/P/2 din data de 25.06.2011, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului R. M., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ucidere din culpă”, prevăzută şi pedepsită de art. 178 alin.2 Cod penal, faptă constând în aceea că, la data de 16.12.2009, în jurul orelor 14,00, pe fondul nerespectării obligaţiilor şi măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, a executat foc de armă asupra unui grup de câini, împuşcând mortal în aceste împrejurări pe victima T. L. –A. care ieşise din autoturismul marca Daewoo Cielo, cu nr. de înmatriculare BT-74-AAC care se afla interpus între învinuit şi susmenţionatul grup de câini.
Totodată, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul R. M., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.37 din Legea nr.319/2006 şi art.38 din Legea nr.319/2006, cu motivarea că în cauză sunt aplicabile prev. art.10 lit.d C.pr.pen.
Împotriva dispoziţiei de neîncepere a urmăririi penale, la data de 16.07.2010 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani plângerea petenţilor T. M. şi T. D. , formulată în temeiul art.278 C.pr.pen.
Prin Ordonanţa nr.1163/II/2 din data de 13 august 2010 a fost admisă , în parte, plângerea, infirmându-se soluţia de neîncepere a urmăririi penale, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.38 din Legea nr.319/2006, redeschiderea dosarului în vederea continuării cercetărilor.
Prin Rezoluţia nr.732/P/2009 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuitul R. M., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. şi ped. de art.38 din Legea nr.319/2006.
În urma administrării probatoriului, prin Rechizitoriul nr.739/P/2009 din 10.09.2010, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus trimiterea în judecată a inculpatului R. M., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.38 din Legea nr.319/2006.
Dosarul a fost înregistrat la instanţă sub nr.1336/217/2010 .
Pentru termenul din 02.12.2010, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a precizat în scris că inculpatul este trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.38 alin.2 din Legea nr.319/2006.
Prin sentinţa penală nr.161 din 02.12.2010, Judecătoria Darabani a admis cererea formulată de inculpatul R. M. şi, în temeiul art.332 alin(2) C.pr.pen., a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani, pentru refacerea urmăririi penale.
Împotriva acestei sentinţe , Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a formulat recurs, soluţionat de Curtea de Apel Suceava prin decizia penală nr.210 din 07.03.2011, fiind admis recursul , casată sentinţa în totalitate şi trimisă cauza, pentru continuarea judecăţii.
Prin încheierea de şedinţă din data de 28.04.2011 s-a dispus conexarea dosarului nr.236/217/2010 la dosarul nr.929/217/2010.
La urmărirea penală au fost administrate următoarele probe:
- proces-verbal de sesizare(f.1);
- proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto aferentă acestuia(f.4-26);
- schiţa locului faptei(f.27);
- dosarul nr.205/29.01.2010 întocmit de Inspecţia Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani(f.28 -137);
- planşă fotografică evidenţiind aspectele fixate cu ocazia necropsiei victimei T. L.-A.(f.139-148);
- concluziile provizorii şi raportul de constatare medico-legală (necropsie) nr.97/B din 18.01.2010 întocmite de specialiştii din cadrul Serviciului de Medicină Legală Botoşani(f.149-154);
- buletinele de analiză toxicologică-alcoolemie nr.1930, 1931 şi 1933 din 21.12.2009, care relevă faptul că participanţii la activitatea de vânătoare aveau alcoolemia 0(f.155-157);
- autorizaţia de vânătoare colectivă tip B din 16.12.2009(f.165);
- planşa fotografică prelevând aspecte fixate cu ocazia examinării gecii aparţinând victimei T. L.-A.(f.167-169);
- înscrisuri atestând testarea participanţilor la vânătoare cu alcooltestul Drager(f.170-172);
- cererile de analiză , procesele-verbale de prelevare şi buletinele de examinare clinică însoţitoare ale prelevării probelor biologice, în vederea stabilirii gradului de intoxicaţie etilică(f.173-178);
- raportul de constatare tehnico-ştiinţifică privind arma de vânătoare marca IJ model 58 M calibru 12, folosită de inculpat cu ocazia împuşcării accidentale mortale a victimei(f.180-189);
- adresa nr.174/30.03.2010 întocmită de A.J.V.P.S. Botoşani, ca urmare a solicitării prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, prin care se explică modalitatea de efectuare a vânătorii în condiţii de siguranţă(f.211);
- declaraţiile martorilor(f.190-200);
- declaraţia părţilor civile(f.138);
- declaraţiile inculpatului (f.158-160; 212);
- mijloace materiale de probă: 3 plicuri conţinând : fire de păr recoltate din zona plăgii împuşcate, împreună cu fişa de custodie; fragmente de bură de pâslă , de la cartuş de armă de vânătoare, extrase din capul victimei, împreună cu fişa de custodie; fragment metalic(alică de plumb deformată) extrasă din capul victimei cu ocazia necropsiei.
În cursul cercetării judecătoreşti, părţile civile au solicitat despăgubiri materiale în sumă de 100.000 lei şi 200.000 lei daune morale. Inculpatul a recunoscut şi regretat sincer faptele comise , solicitând iertare în mod public părţilor civile şi exprimându-şi dorinţa de a despăgubi părţile civile, solicitând ca instanţa să ţină cont că i s-a desfăcut disciplinar contractul de muncă şi că are 2 copii minori în întreţinere, aceştia fiind elevi.
Au fost audiaţi martorii din lucrări: L. Ş.(f.22 ds.), A. I. C.(f.23 ds.), F. R.(f.29 ds.), martorii: C. R.(f.109 ds.), S. V.(f.110 ds.), pentru părţile civile, s-au depus înscrisuri în circumstanţiere(f.97-103 ds.), a fost audiat martorul în circumstanţiere, Z. P. V.(f.104 ds.). Inculpatul a depus la dosar înscrisuri din care rezultă că a depus în contul părţilor civile suma de 10.000 lei(f.86 ds.) şi ofertă de a preda părţilor civile suprafaţa de 3 ha pădure, în contul despăgubirilor civile.
Examinând coroborat întreg probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine ca temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt:
Inculpatul R. M. şi victima T. L.-A. erau Colegi de muncă în cadrul Ocolului Silvic Darabani, primul având calitatea de inginer silvic, iar cel de-al doilea , de silvicultor.
În această calitate, susnumiţii, fiind şi posesori de arme de vânătoare, au fost anunţaţi la data de 14.12.2009, la întrunirea cu lucrătorii Ocolului Silvic Darabani, de către şeful de ocol - ing. S. P.-G. şi de şeful compartimentului de pază – protecţie vânătoare, ca în ziua de 16.12.2009, la orele 08,00 să se prezinte la sediul Ocolului Silvic Darabani cu armele de vânătoare din dotare , în vederea participării la o vânătoare colectivă.
În ziua de 16.12.2009 a fost emisă de către ing. S. P.- G. autorizaţia de vânătoare colectivă TIP B, seria ACB, nr. 023125, prin care F. R. , având calitatea de responsabil vânătoare, este autorizat să organizeze şi să conducă vânătoarea colectivă din data de 16.12.2009, pe fondul de vânătoare nr. 39, denumit Păltiniş, zona canton silvic Teioasa, jud. Botoşani, pentru recoltarea următorului vânat: mistreţ - 1 (una) piesă; vulpe - 10 (zece) buc. (anexa nr.9,pag.85).
Pentru vânătoare, s-au prezentat la sediul Ocolului Silvic 12 persoane, toţi salariaţi ai susmenţionatei unităţi , 11 dintre ei având asupra lor armele de vânătoare din dotare, iar ing. R. M. a primit o armă de vânătoare din gestiunea ocolului, în ziua de 16.12.2009.
În jurul orei 8,30 F. R. a efectuat instruirea din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă a celor 12 participanţi, la sediul ocolului, după care lucrătorii au semnat de luare la cunoştinţă în formularul de autorizaţie. Distanţa de la Ocolul Silvic Darabani până la cantonul silvic Teioasa, unde s-a desfăşurat vânătoarea, este de aproximativ 5 km . Deplasarea de la sediul ocolului silvic în perimetrul fondului de vânătoare s-a efectuat cu un autoturism din dotarea ocolului marca Mitsubishi L 200, cu număr de înmatriculare B 96 XPJ şi cu 3 autoturisme proprietatea participanţilor la vânătoare.
După ce s-a ajuns la cantonul Teioasa ( o parte din distanţă parcurgându-se cu atelaje cu cai ), F. R., împreună cu pădurarul B.I., a dotat cei 14 gonaşi cu veste reflectorizante şi a efectuat instruirea de securitate şi sănătate în muncă pentru toţi participanţii, pentru cei 14 gonaşi completându-se fişa de instruire colectivă. În jurul orei 10:00 s-a efectuat deplasarea la standurile de vânătoare. După mai multe goane , vânătoarea s-a terminat în jurul orei 13: 30 , recoltându-se un mistreţ şi 5 vulpi. Cei 12 participanţi la vânătoare, lucrători ai Ocolului Silvic Darabani trebuiau să se întoarcă la sediul ocolului. Astfel, F. R. împreună cu L. I., C. L. şi şoferul autoutilitarei ocolului C. R., după ce au încărcat vânatul în maşină, au plecat cu acesta spre sediul ocolului. Pădurarul A. C. împreună cu T. L. A. s-au deplasat pe jos aproximativ 2 km până la locul unde îşi lăsase autoturismul proprietate, marca Daewoo Cielo, cu nr. de înmatriculare BT.74.AAC, care era parcat la o distanţă de aproximativ 1 km mai aproape de cantonul Teioasa faţă de celelalte autoturisme, cu care s-a efectuat deplasarea. Ajunşi la autoturism, A.I. – C. a deschis portbagajul maşinii unde împreună cu T. L. A. şi - au pus armele de vânătoare descărcate şi hainele groase, portbagajul închizându-se greu, mecanismul de închidere nefuncţionând din cauza temperaturii scăzute, după care A. I. C. a pornit motorul. În acest timp, au ajuns la faţa locului ing. R. M. şi pădurarul L. Ş. , care se deplasau cu un faeton, care l-au rugat pe A. C. sa-i ia şi pe ei în autoturism, acesta răspunzând afirmativ. L. Ş. l-a rugat pe A. C. să deschidă portbagajul maşinii să pună şi cei doi armele de vânătoare, dar acesta i-a răspuns că portbagajul este blocat din cauza frigului, astfel că aceştia au urcat cu armele de vânătoare descărcate în autoturism, astfel : la volanul autoturismului era proprietarul acestuia A. I. C., pe locul din dreapta faţă ing. R. M., pe locul din spate stânga T. L. A., iar pe locul din dreapta spate L. Ş. Aceştia au plecat primii spre sediul Ocolului Silvic Darabani, iar la un moment dat , în urma maşinii au apărut 5 câini hoinari .
Din discuţiile dintre ocupanţii autoturismului s-a hotărât să se împuşte câinii hoinari, dar nu s-a hotărât cine să efectueze acest lucru. În acel moment autoturismul condus de A. C. urca panta unui deal, iar acesta a spus că nu poate opri că s-ar putea să nu mai poată urca panta, având în vedere că drumul era acoperit cu zăpadă proaspătă, şi va face acest lucru după urcarea dealului.
În momentul în care au urcat panta dealului, A. C. a oprit autoturismul, iar în partea stângă a autovehiculului, pe direcţia de mers, la o distanţă de aproximativ 20 metri de autoturism , se mai aflau doi câini, la o distanţă de aproximativ 1 metru unul faţă de celălalt.
Din autoturism a coborât ing. R. M., a încărcat arma cu două cartuşe şi din partea dreaptă a autoturismului, la o distanţă de aproximativ 1 metru de acesta, a ochit primul câine şi a executat foc peste cupola maşinii, împuşcând câinele. Imediat din poziţia în care se afla, R. M. a ochit al doilea câine, tot peste cupola maşinii, moment în care T. L. A. a deschis uşa din stânga spate a autoturismului si a ieşit din autovehicul , ajungând pe direcţia de tragere a numitului R. M. în timpul declanşării focului, fiind împuşcat în cap. Imediat, din autoturism a coborât A. C., care a văzut în oglinda retrovizoare a maşinii momentul în care T. L. A. a căzut în partea stângă spate a autoturismului, şi i-a spus numitului R. M. :" 1- aţi împuşcat pe A.! ".
Imediat, A. I. – C. s-a deplasat către T. L. – A. şi ,văzând ca este împuşcat în partea din spate a capului, a sunat la numărul de urgenţă 112 pentru a anunţa evenimentul , iar L. S. l-a anunţat prin telefon pe tehnicianul de vânătoare F. R., care se afla în maşină în drum spre locul evenimentului.
La faţa locului au ajuns ceilalţi participanţi la vânătoare, iar după aproximativ 15 minute a ajuns şi un echipaj de la Poliţia Darabani şi o ambulanţă, al cărei echipaj a constatat decesul numitului T. L. -A.
Tehnicianul F. R. a anunţat telefonic şeful Ocolului Silvic Darabani , ing. S. P.-G. si pe T. V. - lucrător cu atribuţii SSM la Ocolul Silvic Darabani, care a anunţat Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani si ITM Botoşani.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani , prin procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr.53/06.01.2010, a constatat cauza reală a producerii evenimentului,în urma căruia a decedat numitul T. L. A., ca fiind efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor de muncă de către numitul R. M., care a declanşat foc cu arma de vânătoare din dotare, marca „I.J.Baikal calibru 12”, asupra câinilor hoinari, fără să se asigure că pe direcţia lui de tragere sunt persoane.
Nu au fost respectate: - prevederile art.741, din Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de vânătoare - Direcţia Silvică Botoşani, care arată:
Art.741. „ Este interzisă:
- declanşarea focului asupra vânatului în mişcare, pe jos la ridicare sau în zbor, înainte ca vânătorul să se asigure că nu există pericol de accidentare sau ricoşarea încărcăturii;
- declanşarea focului când între linia de ochire şi cea formată cu alte persoane, unghiul este sub 45°.”
- prevederile art.22 şi art.23, alin.(1), lit.a) şi lit.h) din Legea nr.319/2006a securităţii şi sănătăţii în muncă, care arată:
art.22. „Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea , în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.”
art.23(1) ”În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art.22, lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura , uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.
b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora”.
În drept, faptele inculpatului R. M., care la data de 16.12.2009, în jurul orelor 14,00, pe fondul nerespectării obligaţiilor şi măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, a executat foc de armă asupra unui grup de câini, împuşcând mortal în aceste împrejurări pe victima T. L.-A. care ieşise din autoturismul marca Daewoo Cielo, cu nr. de înmatriculare BT-74-AAC care se afla interpus între inculpat şi susmenţionatul grup de câini, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art.38 alin.2 din Legea nr.319/2006 şi art.178 alin.2 C.pen., cu aplic. art.33 lit.b, 34 Cod penal, cele două infracţiuni fiind comise în forma concursului ideal de infracţiuni(Drept penal – partea specială, Editura Hamangiu, Ediţia a II-a revizuită şi reactualizată, autor – Tudorel Toader, pag.53).
La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare, prev. de art.72 Cod penal, de limitele de pedeapsă stabilite în textele incriminatoare, de gradul de pericol social concret al faptelor , de persoana inculpatului, care a avut un bun comportament în familie , societate şi la locul de muncă, a recunoscut şi regretat profund faptele comise, aspecte ce justifică reţinerea, în favoarea inculpatului, a circumstanţelor atenuante prev. de art.74 lit.a şi c Cod penal, făcând aplicarea disp. art.76 lit.d Cod penal.
Ţinând cont de toate aceste aspecte, instanţa va condamna inculpatul la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru infracţiunea prev. de art. 38 alin.2 din Legea nr.319/2006 şi la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru infracţiunea prev. de art.178 alin.2 Cod penal, pedepse pe care le consideră suficiente pentru atingerea scopului pedepsei, prev.de art.52 Cod penal.
În baza art.33 lit.b, 34 Cod penal, vor fi contopite cele două pedepse, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare.
Aplicarea pedepselor accesorii inculpatului trebuie realizată atât în baza articolelor 71 şi 64 Cod penal, cât şi prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, a protocoalelor adiţionale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului care, în conformitate cu dispoziţiile art.11 alin.2 şi art.20 din Constituţia României, fac parte din dreptul intern, ca urmare a ratificării acestei Convenţii de către România din Legea nr.30/1994.
Astfel, în cazul Hirst c. Marii Britanii(hotărârea din 30 martie 2004), Curtea a analizat chestiunea interzicerii legale automate a dreptului de vot persoanelor deţinute aflate în executarea unei pedepse, constatând că în legislaţia britanică” interzicerea dreptului de a vota se aplică tuturor deţinuţilor condamnaţi, automat, indiferent de durata condamnării sau de natura ori gravitatea infracţiunii”(aceeaşi concepţie a legiuitorului reflectându-se şi în legislaţia română actuală, n. inst.).
Curtea a acceptat „ că există o marjă naţională de apreciere a legiuitorului în determinarea faptului dacă restrângerea dreptului de vot al deţinuţilor poate fi justificată în timpurile moderne şi a modului de menţinere a justului echilibru”, însă a concluzionat că art.3 din Primul protocol adiţional a fost încălcat, întrucât” legislaţia naţională nu analizează importanţa intereselor în conflict sau proporţionalitatea şi nu poate accepta că o interzicere absolută a dreptului de vot, pentru orice deţinut,în orice împrejurare, intră în marja naţională de apreciere; reclamantul din prezenta cauză şi-a pierdut dreptul de vot ca rezultat al unei restricţii automate impuse deţinuţilor condamnaţi şi se poate pretinde victimă a acestei măsuri”.
În consecinţă, o aplicare automată, în temeiul legii, a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a vota, care nu lasă nicio marjă de apreciere judecătorului naţional în vederea analizării temeiurilor care ar determina luarea acestei măsuri, încalcă art.3 din Primul Protocol adiţional.
Prin urmare, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa nu va aplica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prevăzută de art.64 lit.a teza I, ci va analiza în ce măsură, în prezenta cauză, acesta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau comportamentul inculpatului.
În acelaşi sens este şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.LXXIV din 5 noiembrie 2007, pronunţată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia, dispoziţiile art.71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a), teza I – c) din Codul penal, nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art.71 alin.3 din Codul penal.
Astfel, natura faptei săvârşite şi circumstanţele producerii acesteia determină instanţa a aprecia că aplicarea acestei pedepse accesorii se impune, şi în consecinţă, în temeiul art.71 Cod penal şi art.3 din Protocolul nr.1 adiţional C.E.D.O., va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a lit.b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii efective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.
În raport cu circumstanţele personale ale inculpatului şi atitudinea sa sinceră şi cooperantă, instanţa stabileşte că scopul pedepsei , prev. de art.52 Cod penal, poate fi atins şi fără executarea acesteia, dispunând suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii, pe durata termenului de încercare prev. de art.82 Cod penal.
În baza prevederilor art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării pedepsei închisorii, va fi suspendată şi executarea pedepsei accesorii.
În baza art.359 C.pr.pen., aduce la cunoştinţa inculpatului disp. art.83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate , în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni.
Referitor la acţiunea civilă, instanţa reţine că părţile civile T. D. şi T. M. au solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 100.000 lei, cu titlu de despăgubiri materiale şi 200.000 lei, daune morale.
Prin înscrisul de la fila 90, părţile civile au detaliat daunele materiale solicitate, după cum urmează:
- cheltuieli cu înmormântarea – 12.060 lei
- praznic la 6 luni - 3.870 lei
- praznic de ziua naşterii - 1.890 lei
- construit şi sfinţit cruce şi gărduţ Teioasa -2.850 lei
- praznic după înmormântare - 2.080 lei
- praznic de 9 zile - 340 lei
- praznic de 40 zile - 3.700 lei
- praznic de 1 an - 4.040 lei
Total cheltuieli - 32.430 lei.

În dovedirea acţiunii civile a fost administrată proba cu martorii C. R.(f.109 ds.) şi S. V.(f.110 ds.); nu au fost depuse la dosar înscrisuri.
În privinţa cuantumului daunelor materiale, instanţa a reţinut faptul că acestea nu pot fi dovedite exclusiv prin înscrisuri, având în vedere că, în faţa uni eveniment atât de grav, cum este decesul unei persoane dragi, părţile civile, de regulă, nu sunt preocupate să-şi conserve mijloacele de probă, aflându-se într-o imposibilitate morală de a-şi preconstitui probatoriul.
Din declaraţiile martorilor propuşi de părţile civile, asistate de avocat, rezultă că părţile civile au făcut cheltuieli cu înmormântarea, praznicele ulterioare, însă niciun martor nu a putut aprecia cuantumul cheltuielilor suportate de părţile civile.
În dovedirea daunelor materiale , instanţa va reţine declaraţia martorului C. R., care arată că, la înmormântare au fost în jur de 250 persoane şi că „ S-au dat lucruri mai de valoare, adică prosoape de 20-30 lei, nu de 10 lei”, urmând a obliga inculpatul la plata sumei de 5.000 lei( 250 prosoape x 20 lei).
În ceea ce priveşte prejudiciul moral suferi de părţile civile , constată că existenţa acestuia este în mod firesc, prezumată, având în vedere legătura de rudenie existentă între victimă şi părţile civile, cuantificarea unui asemenea prejudiciu neputându-se realiza în mod sistematic, ci revenindu-i instanţei sarcina de a stabili o valoare a despăgubirilor , care să compenseze suferinţa produsă.
La stabilirea în corect a cuantumului despăgubirilor, instanţa va lua în considerare că victima era fiul părţilor civile, că era o persoană foarte apropiată de acestea , că era în pragul căsătoriei.
Ţinând cont de aceste aspecte, instanţa apreciază că suma de 40.000 lei reprezintă o compensaţie justă pentru suferinţa produsă.
În cursul cercetării judecătoreşti , inculpatul a depus pe numele părţilor civile, suma de 10.000 lei(Convenţia de cont de economii în lei pentru persoanele fizice nr.2 din 11.11.2010 – f.86 ds.), sumă ce a fost încasată de părţile civile.
În contul despăgubirilor civile , inculpatul le-a propus părţilor civile suprafaţa de 3,00 ha pădure(f.115-122), ofertă ce a fost refuzată.
Faţă de cele ce preced , constatând că fapta inculpatului a produs părţilor civile un prejudiciu material şi moral, întrunind condiţiile răspunderii civile delictuale, atât sub aspect obiectiv(fapta ilicită , prejudiciul, legătura de cauzalitate), cât şi din punct subiectiv(culpa), instanţa, în temeiul art.14 şi 346C.pr.civ., rap. la art.998 şi următ. C.civ., va admite, în parte, acţiunea civilă şi va obliga inculpatul să plătească părţilor civile T. M. şi T. D., despăgubiri materiale în sumă de 6.000 lei şi daune morale , în cuantum de 40.000 lei, din care, suma de 10.000 lei, a fost achitată în cursul judecăţii.
Inculpatului i-au fost respectate drepturile şi garanţiile procesuale , prevăzute de lege.
În baza art.191 C.pr.pen., inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat, iar în baza art. 193 C.pr.pen., va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către părţile civile, în cuantum de 1.500 lei, reprezentând onorariu avocat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Condamnă pe inculpatul R.M., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de:
- art.38 alin.2 din Legea nr.319/2006, cu aplicarea art.74 lit. a şi c, 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare;
- art.178 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.a şi c, 76 lit. de Cod penal la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare.
În baza art.33 lit.b, 34 lit.b Cod penal, contopeşte cele două pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an şi 6 ( şase ) luni închisoare.
Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a – II – a lit.b Cod penal pe durata prev. de art.71 Cod penal.
În baza art.81 – 82 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni.
În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.
În baza art.359 Cod procedură penală aduce la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art.83 Cod penal privind condiţiile revocării suspendării condiţionate.
În baza art. 14 şi 346 Cod penal raportat la art.998 şi următ. Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă şi obligă inculpatul să plătească părţilor civile T. M. şi T. D. despăgubiri materiale în sumă de 6.000 lei şi daune morale în sumă de 40.000 lei, din care, suma de 10.000 lei a fost achitată în cursul judecăţii.
Respinge restul pretenţiilor, ca nefondate.
Obligă inculpatul să plătească 1.570 lei cheltuieli judiciare către stat şi 1.500 lei cheltuieli judiciare părţilor civile T. M. şi T. D.
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.
Pronunţată în şedinţa publică la data de 16 iunie 2011.

Preşedinte, Grefier,

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.