"nimeni nu e mai presus de lege"

Dosar nr(...)


Şedinţa publică de la 06 Februarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

GREFIER - (...) (...)

Cu participarea reprezentantului M i n i s t e r u l u i P u b l i c,

N. E. - procuror şef Secţie judiciară

în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de A P E L B R A Ş O V

Pe rol fiind soluţionarea recursurilor declarate de partea civilă SC D. Asigurări SA şi părţile civile E. J. şi E. N. împotriva deciziei penale nr. 314/A din 5 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosarul nr(...).
Dezbaterile în cauză au avut loc în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod procedură penală, în sensul că toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv ale preşedintelui completului de judecată, au fost înregistrate prin mijloace tehnice.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă recurenţii părţi civile E. J. şi E. N. asistaţi de apărătorul ales, avocat H. D. şi intimatul inculpat G. E. N. asistat de apărătorul ales, avocat N. J.. Se constată lipsa recurentului parte civilă SC D. Asigurări SA S şi a intimatului parte civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă B.

Procedura îndeplinită.

Întrebate fiind, părţile declară că nu au alte cereri de formulat.

Instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi, potrivit art. 385/13 Cod procedură penală, acordă cuvântul la dezbateri.

Avocat H. D. solicită admiterea recursurilor declarate de părţile civile E. J. şi E. N., casarea deciziei penale nr 314/A din 5 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v şi a sentinţei nr 1327/17 iulie 2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a B r a ş o v şi, rejudecând, să se admită pretenţiile formulate de partea civilă la instanţa de fond, cu cheltuieli de judecată, pentru următoarele motive:

Prin decizia penală nr 314/A din 5 noiembrie 2007 a fost admis apelul formulat de parţile civile, însă a acordat daune morale în cuantum de 15.000 lei pentru fiecare parte civilă, la fel cum a dispus şi instanţa de fond, respectiv 30.000 lei global, fără să dispună acordarea de daune morale în cuantumul pe care l-au cerut sau mai mult decât a acordat instanţa de fond.

T r i b u n a l u l B r a ş o v a motivat că nu se impune majorarea acestor pretenţii întrucât nu sunt probe care să impună acest lucru, neluând în calcul suferinţele părţilor civile provocate de pierderea unei fiinte dragi, precum şi faptul că moartea fiicei a afectat starea de sănătate a părţii civile E. J., proba cu înscrisuri, proba cu declaraţiile martorilor U. E. şi U. B., precum şi modalitatea în care a fost schimbată viaţa părţilor civile.

Prejudiciul material a fost dovedit prin înscrisurile şi martorii audiaţi în faţa instanţei de judecată, precum şi prejudiciul moral, respectiv suferinţa fizică şi psihica a părinţilor provocată ca urmare a pierderii unui copil. Daunele morale trebuiesc să fie proporţionate cu consecinţele faptei, cu gravitatea prejudiciului. În situaţia în care un atare prejudiciu este urmarea culpei exclusive a inculpatului, despăgubirile trebuie suportate proporţional cu culpa acestuia, să suporte integral prejudiciul moral suferit.

Faţă de dispoziţiile art 14 alin 1 lit b şi alin 2, precum si art 998 Cod civil, repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvârşirii infracţiunilor trebuie să fie justă si integrală.

Victima accidentului a fost o tânără de 21 ani, studentă în cadrul Universităţii Transilvania, Facultatea de Drept şi T. la specializarea Asistenţă socială, pasionată de profesia pe care şi-a ales-o, fiind înscrisă la Programul de Responsabilizare Socială " Cunoaşte-te pe tine însuţi". De asemenea era înscrisă într-un program de prevenire şi combatere a violenţei domestice.

Faţă de toate aceste considerente, în baza art 385/15 pct 2 lit d Cod procedură penală, solicită admiterea recursului formulat în temeiul dispoziţiilor art 385/9 pct 9 Cod procedură penală.

Avocat N. J. solicită în conformitate cu dispoziţiile art. 385/15 pct 1 lit a Cod procedură penală solicită, în principal, respingerea ca inadmisibile a recursurilor declarate de părţile civile şi, în secundar în conformitate cu dispoziţiile art 385/15 pct 1 lit b Cod procedură penală solicită respingerea, ca nefondate, a acestor recursuri, arătând că după apariţia Legii nr 356/2006 articolul 385 pct 17/1 Cod procedură penală - ce priveşte aplicarea greşită a legii - a fost înlăturat.

Probatoriul a fost discutat de ambele instanţe, fiind stabilit care dintre probe trebuie admise, fiind reţinute doar cele care au avut virtutea de a dovedi, apreciind că aceste despăgubiri de câte 15.000 lei sunt în acord cu jurisprudenţa în materie referitor la aceste infracţiuni.

În ceea ce priveşte recursul declarat de SC D. Asigurări, în conformitate cu dispoziţiile art 385/4 Cod procedură penală să se ia act de renunţarea acesteia la recursul declarat.

Apărătorul ales al recurenţilor părţi civile solicită a se lua act de renunţarea la recurs formulată de recurenta parte civilă SC D. Asigurări S.

Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c pune concluzii de respingere ca inadmisibil a recursului declarat de părţile civile, punctul 9 al art 385 Cod procedură penală referindu-se la altă situaţie.

Solicită a se lua act de renunţarea de către SC D. Asigurări la recursul declarat.

Recurentul inculpat G. E. N. declară că regretă ce s-a întâmplat.

C U R T E A


Constată că prin sentinţa penală nr. 1327 din 17 iulie 2007, J u d e c ă t o r i a B r a ş o v, în baza art 178 alin 2 Cod penal a condamnat pe inculpatul G. E. N. la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

S-au aplicat dispoziţiile art 13 Cod penal referitor la neaplicarea pedepselor accesorii prev de art 64 lit a-c Cod penal, în condiţiile prev de art. 71 alin 2 şi 5 Cod penal.

În baza art 81 Cod penal a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate mai sus pe o durată de 4 ani reprezentând termenul de încercare stabilit potrivit art 82 Cod penal.

S-au pus in vedere inculpatului prevederile art 83 şi 84 Cod penal referitoare la revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare.

În baza art 346 Cod procedură penală, raportat la art 998 şi art 999 Cod civil, s-a admis acţiunea civilă promovată în cadrul procesului penal, de partea civilă Spitalul Clinic de urgenţă B şi, pe cale de consecinţă. a fost obligat inculpatul să plătească acesteia suma de 2.327 lei, reprezentând contravaloarea prestaţiilor medicale acordate victimei accidentului.

În baza art 49 din Lg 136/1995, raportat la O 3108/10.12.2004, al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a fost obligat asigurătorul SC D. Asigurări SA să plătească părţilor civile E. N. şi E. J. suma de 20.000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale.

În baza art 346 Cod procedură penală, raportat la art 999, 998 Cod civil au fost respinse restul pretenţiilor civile formulate de părţile civile.

În baza art 191 alin 1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art 193 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul să plătească părţilor civile E. N. şi E. J. suma de 700 lei, reprezentând cheltuieli judiciare făcute de aceştia.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele:

În data de 19.05.2005, în jurul orei 19.00, inculpatul G. E. N. se deplasa la volanul autoturismului marca E. Break de culoare albastră, cu număr de înmatriculare (...), pe str (...) B, din direcţia centru B către magazinul T., însoţit fiind de prietena sa, martora B. B.. Trebuie menţionat faptul că inculpatul avea carnet de conducere de aproximativ două luni, condiţiile meteorologice erau nefavorabile, în sensul că vizibilitatea era redusă datorită ploii, iar traficul în acea zonă era aglomerat.

Înainte de magazinul E. de pe (...) E., inculpatul care iniţial a circulat pe E. I de circulaţie a trecut pe E. II de circulaţie. la trecerea de pietoni din apropierea acestui magazin inculpatul, deşi autoturismul care circula pe E. I s-a oprit, nu a acordat prioritate victimei E. J. U. care se angajase în traversarea străzii, accidentând-o mortal.

Moartea victimei a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei meningee şi a decelerării cerebrale, consecutive fracturării oaselor bazei craniene, aşa cum rezultă din raportul de constatare medico legală nr 190 B./25.05.2005.

Inculpatul a avut culpa exclusivă în producerea accidentului rutier, întrucât acesta a încălcat - prevederile art. 48 din OUG 195/2002, potrivit cărora conducătorul auto trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, - prevederile art 1 din HG 85/2003, conform căruia participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament... astfel încât să nu constituie un pericol pentru circulaţia rutieră, - prevederile art 154 şi art 155 potrivit cărora conducătorii auto sunt obligaţi să respecte limita maximă de viteză, respectiv 50 Km / h în localităţi, - prevederile art. 180 alin 1 pct 7 din acelaşi act normativ, care prevede obligaţia conducătorul de autovehicul de a acorda prioritate pietonilor angajaţi in traversarea drumurilor publice, pe trecerile marcate şi prevederile art 158 lit m care impune obligaţia conducătorilor auto de a reduce viteza la trecerile de pietoni semnalizate.

Părţile civile au suferit ca urmare a faptei ilicite a inculpatului un prejudiciu ce rezultă din însumarea următoarelor sume de bani:

- cheltuielile efectuate pentru ridicarea monumentului funerar in suma de 3699 lei, astfel cum acestea rezultă din chitanţa aflată la pagina 75 din dosar şi din declaraţia martorei U. B..

- cheltuielile de înmormântare in sumă de 4.164.6 lei ce cuprind:

400 lei locul de veci ( fila 79)
207.5 lei serviciul religios ( fila 79)
341 lei produse de panificaţie ( fila 80)
75.7 lei îmbălsămarea (fila 80)
300 lei haine (fila 80)
2838.6 lei produse alimentare ( filele 81,82)
- cheltuieli pentru parastasul de după înmormântare, astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor U. E. şi U. B., în sumă de 6000 lei,

- cheltuieli pentru parastasul de 6 săptămâni în sumă de 3.000 lei, cheltuieli pentru parastasul de 6 luni in sumă de 3.000 lei, cheltuieli pentru parastasul de 1 an, de 3.000 lei şi 2 ani, de 1.500 lei, astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor U. E. şi U. B..

- cheltuielile de transport în sumă de 6.000 lei.

Având în vedere şi faptul că inculpatul a achitat suma de 4.000 lei, instanţa a constatat că prejudiciul material suferit de părţile civile E. N. şi E. J. se ridică la suma de 20.936 lei.

Conform poliţei de asigurare de răspundere civilă auto nr (...)/23.03.2005, autoturismul condus de inculpat era asigurat la SC D. B. SA - Sucursala B.

Este evident că părinţii victimei au suferit un prejudiciu moral, suferinţa acestora, ca urmare a decesului fiicei lor la vârstă tănără fiind dovedită în cauză. Deşi această suferinţă nu poate fi compensată, instanţa a considerat că acordarea unor despăgubiri poate fi de naturăa atenua prin mijloacele reparaţiei băneşti condiţiile de viaţă alterate ale acestora. Prin urmare, în baza art 49 din Lg 136/1995, raportat la art 2108/10.12.2004, al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor coroborat cu art 998, 999 Cod civil a obligat asiguratorul SC D. Asigurari SA să plătească părţilor civile E. N. şi E. J. suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale şi a respins celelalte pretenţii ca nedovedite.

Prin decizia penală nr. 314/05.11.2007 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v, s-au admis apelurile declarate de inculpatul G. E. N. şi de părţile civile E. J. şi E. N. împotriva sentinţei penale nr 1327/17.07.2007 a J u d e c ă t o r i e i B r a ş o v, care a fost desfiinţată sub aspectul obligării inculpatului la plata prestaţiilor medicale către partea civilă Spitalul Clinic de urgenţă B şi a modalităţii de acordare a daunelor morale şi, rejudecând în aceste limite:

S-a înlăturat obligaţia inculpatului de plată a contravalorii prestaţiilor medicale acordate victimei către spitalul Clinic de urgenţă B.

A fost obligat asigurătorul SC D. Asigurări SA să plătească părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă B suma de 2.327 lei contravaloarea prestaţiilor medicale acordate victimei.

S-a dispus ca daunele morale să fie plătite părţilor civile in cuantum de 15.000 lei pentru fiecare.

S-a constatat că inculpatului îi incumbă obligaţia de plată a tuturor despăgubirilor la care a fost obligat asigurătorul în cauză, în baza art. 998, 999 Cod civil.

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei.

S-a respins apelul declarat de asigurătorul SC D. Asigurări SA împotriva aceleiaşi sentinţe.

S-a respins cererea părţilor civile apelante de acordare a cheltuielilor de judecată în apel.

În baza art. 192 lin 2 şi 3 Cod procedură penală a fost obligat asigurătorul apelant SC D. Asigurări SA să plătească suma de 40 lei cheltuieli judiciare in apel, restul rămânând in sarcina statului.

Pentru a decide astfel tribunalul a reţinut următoarele:

Starea de fapt a fost reţinută în mod corect de către prima instanţă, pe baza întregului probatoriu administrat în cauză.

În mod corect a fost determinată culpa exclusivă a inculpatului în producerea accidentului în condiţiile în care autoturismul pe care îl conducea nu a oprit la trecerea de pietoni semnalizată, deşi pe E. I a sensului de mers se afla un alt autoturism care era oprit înaintea trecerii pentru a acorda prioritate pietonilor angajaţi în traversare.

Sub aspectul cuantumului despăgubirilor civile acordate părţilor civile E. J. şi N., instanţa a constatat că sumele stabilite de prima instanţă sunt corect şi temeinic determinate, astfel daunele materiale au fost acordate pe baza întregului material probatoriu administrat ( declaraţii de martori şi înscrisuri), iar daunele morale în cuantum de 30.000 lei sunt de natură a opri pierderea suferită.

Cu privire la modalitatea de acordare a daunelor morale, tribunalul a apreciat că prima instanţă a procedat în mod greşit atunci când le-a acordat în mod global ambelor părţi (soţ şi soţie); daunele morale sunt acordate pentru prejudiciul moral, psihic încercat de fiecare persoană în parte, în legătură cu accidentul produs, astfel încât s-a apreciat că se impune acordarea daunelor morale în cuantum de câte 15.000 lei fiecăreia dintre cele două părţi civile care au suferit în egală măsură din cauza pierderii fiicei.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs părţile civile E. N. şi E. J., asigurătorul SC D. B. SA.

Părţile civile au solicitat admiterea recursurilor, casarea deciziei şi sentinţei , iar în urma rejudecării admiterea pretenţiilor civile formulate la instanţa de fond, cu cheltuieli judiciare.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că se impune majorarea daunelor morale acordate de instanţele de fond, avându-se în vedere suferinţa pricinuită părţilor vătămate prin decesul fiicei acestora. Cazul de recurs invocat este cel prevăzut de art. 385/9 pct. 9 Cod procedură penală.

Asigurătorul SC D. SA, prin declaraţia de la f. 12, a solicitat instanţei de recurs să ia act de retragerea recursului declarat, astfel că în temeiul art. 385/4 Cod procedură penală, curtea va lua act de manifestarea de voinţă a asigurătorului.

Examinând decizia atacată pe baza lucrărilor şi materialului de la dosarul cauzei, curtea reţine următoarele:

Împotriva deciziei tribunalului părţile civile puteau declara recurs numai în cazurile prevăzute în mod limitativ de art. 385/9 Cod procedură penală.

Recurenţii părţi civile au indicat drept caz de casare pe cel prevăzut de art. 385/9 pct. 9 Cod procedură penală, respectiv că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta nu se înţelege. Acest caz nu este aplicabil în speţă, hotărârea tribunalului este motivată corespunzător, fiind clară şi concisă.

Pe de altă parte, curtea constată că în cauză nu este aplicabil niciunul dintre cazurile de casare, care, potrivit art. 385/9 alin. 3 Cod procedură penală, pot fi luate în considerare întotdeauna din oficiu, sau care pot fi luate în considerare din oficiu numai când au influenţat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului. Hotărârea atacată este la adăpost de orice critică, fiind temeinică şi legală, motivul invocat de recurenţi referitor la cuantumul daunelor morale neputând face obiectul vreunui caz de casare din cele prevăzute în mod limitativ de lege, având în vedere caracterul devolutiv şi limitele recursului.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 385/15 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, curtea va respinge ca nefondate recursurile declarate de părţile civile E. N. şi E. J. şi va menţine decizia atacată ca fiind legală şi temeinică.

În baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, recurenţii vor fi obligaţi să plătească statului cheltuieli judiciare, după cum urmează: părţile civile suma de 100 lei, iar asigurătorul suma de 100 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Respinge recursurile declarate de părţile civile E. N. şi E. J. împotriva deciziei penale nr 314/05.11.2007 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v, pe care o menţine.
Ia act de retragerea recursului declarat de asigurătorul SC D. B.. SA împotriva aceleiaşi decizii.

Obligă recurenţii să plătească statului cheltuieli judiciare după cum urmează - părţile civile suma de 100 lei, iar asiguratorul suma de 100 lei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 6.02.2008.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...)


GREFIER

(...) (...)

S.- EB/20.03.2008
U.- MB/26.03.2008/2 ex

Jud fond - L E.

Jud apel - E. S. + B. N.

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.