"nimeni nu e mai presus de lege"

 

Dosar nr(...)


Şedinţa publică de la 03 Iunie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

GREFIER - (...) (...)


Cu participarea reprezentantului M i n i s t e r u l u i P u b l i c, N. E. - procuror şef Secţie judiciară în cadrul Parchetului de pe lângă

Curtea de A p e l B r a ş o v

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursurilor declarate de Parchetul de pe lângă T r i b u n a l u l B r a ş o v şi partea civilă O. J. împotriva deciziei penale nr 359/A din 11 decembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosarul nr (...).

La apelul nominal făcut in şedinţa publică, la pronunţare, se constata lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 28 mai 2008, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în vederea deliberării, a amânat pronunţarea pentru 3 iunie 2008, când,

C U R T E A

Asupra recursurilor penale de faţă :

Prin sentinţa penală nr.559/21.03.2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a B r a ş o v în dosarul penal nr.(...), s-a dispus, în baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. rap. la art.10 lit.d C.pr.pen., achitarea inculpatului B. E. D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporala din culpa prev. de art.184 alin.2 si 4 C.pen., respingându-se, totodată, si pretenţiile civile formulate in cauza de partea vătămata O. J..

Pentru a pronunţa aceasta hotărâre, prima instanţa a reţinut ca in data de 16.11.2004, partea vătămata O. J. se deplasa cu autoturismul marca VW Passat înmatriculat sub nr. (...) dinspre B spre comuna T. din judeţul B N, localitatea de domiciliu, iar după mai multe opriri ale autoturismului in S si la intrarea in B, opriri cauzate de o defecţiune la sistemul electric, autoturismul s-a oprit la km 14+480 m fără ca sistemul electric sa mai funcţioneze. Maşina a fost împinsa de O. J. si martorul J. M., ce-l însoţea, la limita carosabilului, fără a monta triunghiul de presemnalizare.

La scurt timp, in fata autoturismului condus de partea vătămata, a oprit un autotren ce tracta o remorca, iar şoferul acestuia, martorul I. H., s-a oferit sa tracteze autoturismul condus de partea vătămata. In acest scop, O. J. a luat din autoturism o funie pentru a fi folosita la remorcare, martorul I. H. legând un capăt al acesteia de partea din spate a remorcii tractate, iar partea vătămata a legat celalalt capăt in partea din fata a autoturismului.

După legarea şufei, martorul I. H. a ieşit dintre cele doua maşini, lucru pe care partea vătămata nu a mai avut timp sa-l facă, autoturismul pe care il condusese fiind lovit din spate de autovehiculul condus de inculpatul B. E. D.. In urma coliziunii, partea vătămata a suferit leziuni pentru a căror vindecare a necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale, iar in urma amputaţiei membrelor inferioare a rămas cu infirmitate fizica permanenta.

Prima instanţa a reţinut că autovehiculul condus de inculpat circula cu o viteza de 67 km/h, iar accidentul de circulaţie s-a produs pe un sector de drum aflat in afara localităţii unde viteza maxima pentru aceste autovehicule era de 100 km/h. In condiţiile in care carosabilul era in stare buna, vizibilitatea normala pentru condiţii de noapte, sistemul de iluminare la autovehiculul condus de inculpat funcţiona, J u d e c ă t o r i a B r a ş o v a hotărât ca inculpatul a încălcat doar dispoziţiile art.35 din OUG nr.195/2002. Pe de alta parte, partea vătămata nu a instalat triunghiul de presemnalizare cum cerea art.189 alin.2 din Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, şi împreuna cu martorul I. H. nu au respectat dispoziţiile art.190 alin 1 din acelaşi act normativ ce interzic tractarea pe timp de noapte a unui autoturism al cărui sistem de iluminare si semnalizare nu funcţionează. De asemenea, martorul a încălcat şi dispoziţiile art.186 alin.1 care dispun ca pe timp de noapte nu se poate tracta decât o singura remorca.

In ceea ce priveşte răspunderea civila, prima instanţa a reţinut ca fapta este consecinţa conduitei părţii vătămate, astfel ca a respins pretenţiile civile formulate in cauza.

Împotriva acestei hotărâri au formulat apel Parchetul de pe lângă J u d e c ă t o r i a B r a ş o v si partea vătămata O. J.. Critica adusa de procuror a vizat netemeinicia hotărârii apelate, susţinându-se ca inculpatul nu ar fi adaptat viteza condiţiilor periculoase ale circulaţiei create din imprudenta altor participanţi la trafic, respectiv de partea vătămata şi de martorul I. H. si pe care ar fi avut posibilitatea să le prevadă reducând viteza mai mult.

În ceea ce o priveşte pe partea vătămata, aceasta a apreciat ca nelegală şi netemeinică hotărârea primei instanţe, inumană faţă de urmările faptei produse de inculpat, având în vedere starea de infirmitate fizica permanenta la care a ajuns. Partea vătămata a mai criticat soluţia primei instanţe şi în ceea ce priveşte simpla referire la încălcarea normelor regulamentare, deşi din declaraţiile martorilor, şoferi de profesie, a rezultat ca autoturismul pe care il condusese partea vătămata era vizibil, dar şi faptul ca nu a fost avuta in vedere o tranzacţie încheiata intre parţi prin care inculpatul s-ar fi obligat sa-i plătească, in solidar cu asiguratorul, despăgubirile civile suferite.

Prin decizia penala nr.359/A/11.12.2007, T r i b u n a l u l B r a ş o v a respins ca nefondate apelurile declarate in cauza, menţinând soluţia primei instanţe.

Instanţa de apel a procedat la o reanalizare a unor împrejurări de fapt, reţinând ca autotractorul condus de martorul I. H., cat si remorca aveau luminile de avarie aprinse, lumina generata de acestea fiind apta pentru a se proceda la legarea şufei intre remorca şi autoturismul condus de partea vătămata. Cu toate acestea, nu s-a reţinut niciun element de proba care sa releve daca autoturismul remorcat putea fi observat doar de la luminile de avarie. Aceste aspecte, coroborate cu analiza comportamentului inculpatului relativ la respectarea dispoziţiilor art.35 din OUG nr.195/2002, au condus Tribunalul in a retine – funcţie si de viteza celorlalţi participanţi la trafic ce au fost audiaţi – ca ceea ce i se poate reproşa inculpatului este ca nu a observat mai devreme autovehiculele staţionate pe carosabil, astfel încât sa aibă timpul necesar pentru a reacţiona si a evita accidentul, insa nu s-a putut trece cu vederea faptul ca era noapte şi autoturismul părţii vătămate nu era semnalizat, astfel încât s-a reţinut lipsa vinovăţiei inculpatului.

Împotriva deciziei au formulat recurs Parchetul de pe lângă T r i b u n a l u l B r a ş o v si partea vătămata. Parchetul a invocat cazul de casare prevăzut de art.3859alin.1 pct.18 C.pr.pen., apreciind ca s-a comis o eroare H. de fapt având drept consecinţa pronunţarea unei greşite sentinţe de achitare, motivele dezvoltate regăsindu-se in memoriul de la filele 6-7 dosar. Criticile aduse au vizat neadaptarea vitezei de deplasare a autovehiculului condus de inculpat si, de aici, culpa acestuia in producerea accidentului si reţinerea vinovăţiei sale.

Partea vătămata nu si-a motivat recursul potrivit dispoziţiilor art.39510alin.2 C.pr.pen.

Analizând actele si lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate, vânzând si dispoziţiile art.3859alin.3 C.pr.pen., Curtea va respinge ca nefondate cele doua recursuri declarate in cauza pentru următoarele considerente:

In ceea ce priveşte criticile aduse de procuror, se observa ca acestea nu au fundament si pornesc de la o premisa greşita. Astfel, in mod corect instanţele de fond au reţinut o culpă în sarcina parţii vătămate care nu a instalat triunghiul de presemnalizare, cum cerea art.189 alin.2 din Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, şi împreuna cu martorul I. H. nu au respectat dispoziţiile art.190 alin 1 din acelaşi act normativ ce interzic tractarea pe timp de noapte a unui autoturism al cărui sistem de iluminare si semnalizare nu funcţionează. A susţine ca exista o culpa si in sarcina parţii vătămate doar in ceea ce priveşte omisiunea instalării triunghiului reflectorizant, dar care culpa nu poate fi extinsa si la tractarea autovehiculului pe timp de noapte – operaţiune interzisa, dar care constituie contravenţie, si nu infracţiune – înseamnă că nu activitatea inculpatului ar fi trebuit analizata din punct de vedere penal, ci activitatea parţii vătămate. Mai mult, probele administrate conduc fără echivoc la aspectele deja reţinute de judecătorie şi tribunal în sensul că martorul I. H. nu mai era intre autotractor si remorca şi îi spusese părţii vătămate, in drum spre cabina autotractorului, sa claxoneze daca maşina părţii vătămate porneşte, pregătirile in acest sens fiind finalizate.

Esenţial în prezenta cauza a fost analizarea comportamentului inculpatului raportat la condiţiile de trafic, funcţie de normele care disciplinează circulaţia pe drumurile publice şi, de aici, stabilirea dacă se face sau nu vinovat de producerea accidentului. Cu alte cuvinte, dacă a dat dovada unui conducător auto prudent si diligent. In condiţiile in care atât partea vătămata, cât şi martorul I. H., au încălcat o serie de dispoziţii din Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002, anterior producerii accidentului, in sarcina inculpatului nu se poate retine vinovăţia sub forma culpei care sa conducă la o condamnare a acestuia, viteza de deplasare a autovehiculului condus de acesta fiind sub limita de 100 km/h stabilita pentru acel sector de drum, condiţiile de vizibilitate bune, acesta neputând fi tras la răspundere datorită comportamentului omisiv al altor participanţi la trafic.

Nici criticile aduse de partea vătămata nu sunt fondate, aceleaşi aspecte ca si cele menţionate de parchet in motivele de recurs, fiind susţinute si de partea vătămata, prin concluziile aparitorului ales, urmând a fi respinse pentru considerentele de mai sus.

In ceea ce priveşte “tranzacţia” încheiata intre părţi prin care inculpatul s-ar fi obligat la achiziţionarea unui autoturism modificat pentru a putea fi condus de partea vătămata si a unor proteze necesare deplasării părţii vătămate sau să-i plătească părţii vătămate contravaloarea acestora, se observa ca aceasta tranzacţie nu se regăseşte printre înscrisurile depuse la dosar. Mai mult, aceasta tranzacţie nu a fost prezentata in fata instanţei, iar inculpatul nu a fost de acord sa-i plătească parţii vătămate despăgubiri cu titlu de daune materiale.

Pentru considerentele de mai sus, i baza art.38515 pct.1 lit.b C.pr.pen., Curtea va respinge ca nefondate recursurile declarate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l B r a ş o v si partea vătămata O. J. împotriva deciziei penale nr.359/A/11.12.2007 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pronunţata în dosarul penal nr.(...), pe care o va menţine ca legală şi temeinică.

In baza art.192 alin.2 C.pr.pen., va obliga partea vătămata O. J. la plata sumei de 75 Ron cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in recursul acestuia, iar celelalte cheltuieli judiciare avansate, in baza art.192 alin.3 C.pr.pen., vor rămâne in sarcina statului.

In baza art.193 alin.6 C.pr.pen., va obliga partea vătămata O. J. la plata către partea responsabila civilmente S.C. “U. Publics Trans” S.R.L. Targu M a sumei de 1.000 Ron, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de aceasta, reprezentând onorariu avocat, iar in baza aceluiaşi text de lege va fi respinsa ca nefondata cererea formulata de inculpatul B. E. D. de obligare a parţii vătămate O. J. la plata cheltuielilor judiciare avansate in recurs cu titlu de onorariu de avocat, nefiind depus in acest sens vreun document justificator.

Pentru aceste motive, In numele legii DECIDE:


În baza art.38515 pct.1 lit.b C.pr.pen., respinge ca nefondate recursurile declarate de Parchetul de pe lângă T r i b u n a l u l B r a ş o v şi partea vătămata O. J. împotriva deciziei penale nr.359/A/11.12.2007 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pronunţată în dosarul penal nr.(...), pe care o menţine.

În baza art.192 alin.2 C.pr.pen., obligă partea vătămata O. J. la plata sumei de 75 Ron cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in recursul acestuia, celelalte cheltuieli judiciare avansate, in baza art.192 alin.3 C.pr.pen., rămânând in sarcina statului.

În baza art.193 alin.6 C.pr.pen., obligă partea vătămata O. J. la plata către partea responsabila civilmente S.C. “U. Publics Trans” S.R.L. Targu M a sumei de 1.000 Ron, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de aceasta, reprezentând onorariu avocat.

În baza art.193 alin.6 C.pr.pen., respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul B. E. D. de obligare a parţii vătămate O. J. la plata cheltuielilor judiciare avansate in recurs.

Definitivă.

Pronunţata in şedinţa publica, azi, 03.06.2008.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

Pt (...) (...) (...) (...) (...) (...)

aflat în concediu

Semnează

PREŞEDINTE INSTANŢĂ

B. Ş.

GREFIER

Pt. (...) (...)

aflată în concediu

semnează

PRIM GREFIER

N. D.

Red. CE/22.07.2008
Dact MB/23.07.2008

- 2 ex/Jud fond M. E.

Jud apel - E. M. + S. E

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.